277 Zdecydowany podążać za Bogiem

1

Zostałem tak głęboko skażony przez szatana, że prawie nie przypominam człowieka.

Dzięki temu, co tak dobitnie ujawniają słowa Boże, dostrzegłem brzydotę swojego zepsucia.

Arogancki i przepełniony szatańskim usposobieniem, naprawdę nie jestem godzien żyć przed obliczem Boga.

Jakże mógłbym znaleźć się tu dzisiaj bez Bożego miłosierdzia i zbawienia?

To właśnie Boży sąd mnie zbawił – jestem zdecydowany podążać za Bogiem.


2

Szatańska natura jest we mnie tak głęboko zakorzeniona, że często buntuję się przeciwko Bogu.

Stałem się marionetką własnego ciała – to takie tragiczne, takie żałosne.

Postanawiam praktykować prawdę, bym naprawdę mógł być wolny.

Jako istota żywa powinienem wznieść się ponad to, co cielesne i odzyskać swoje prawdziwe ja.

To właśnie Boży sąd mnie zbawił – jestem zdecydowany podążać za Bogiem.


3

Słowa Boże wskazują drogę życia, teraz wiem, jak być człowiekiem.

Zyskam człowieczeństwo jedynie dzięki porzuceniu szatana oraz cielesności i praktykowaniu prawdy.

Ponosząc koszty na rzecz Boga i będąc Mu posłusznym, ujrzałem Jego błogosławieństwa.

Jedynie serce Boga najbardziej kocha ludzi – Bóg zasługuje na to, by ludzkość go wychwalała.

To właśnie Boży sąd mnie zbawił – jestem zdecydowany podążać za Bogiem.


4

Wyraźnie widziałem bitwę świata duchowego – wcielenie Boga naprawdę demaskuje ludzi.

Syn Człowieczy wyraża prawdy, aby zbawić ludzkość, znosząc ogromne upokorzenie.

Dostrzegam, jak prawdziwa jest miłość Boga, jakże mógłbym Go nie kochać?

Zdobywam prawdę i świadczę o Bogu, by odpłacić Mu za Jego miłość.

To właśnie Boży sąd mnie zbawił – jestem zdecydowany podążać za Bogiem.


5

Wszystkie metody działania Boga mają na celu obmycie i udoskonalenie człowieka.

Moja przyszłość i los są w rękach Boga, wierzę, że On jest sprawiedliwy.

Ustaliłem, że Chrystus jest prawdą, więc do końca swoich dni podążę za Bogiem.

Poświęcam swoje życie, by dawać świadectwo o Bogu – na pewno Go nie zdradzę.

To właśnie Boży sąd mnie zbawił – jestem zdecydowany podążać za Bogiem.

Wstecz: 276 Zawsze podążaj za Bogiem

Dalej: 278 Musimy wybrać własną drogę

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

152 Pieśń o słodkiej miłości

ⅠW moim sercu skrywa się Twoja miłość.Która zbliża mnie do Ciebie w najmilszy sposób.Praca w służbie Twemu sercu uczyniła me serce...

43 Wszystko w rękach Boga

Rzekł raz Bóg te słowa:co mówi Bóg zawsze spełnia się i nie zmieni tego nikt.Słowa już raz dane i te wciąż niewypowiedziane,wszystkie...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce