1003 Po powrocie Boga na Syjon

1 Po Moim powrocie na Syjon ci, którzy pozostaną na ziemi, nadal będą oddawać Mi chwałę jak dawniej. Ci lojalni posługujący będą nadal oczekiwać, aby Mi służyć, lecz ich rola zakończy się. Najlepszym ich zajęciem będzie rozważenie okoliczności Mojej obecności na ziemi. W tym czasie ześlę katastrofy, ludzie cierpieć będą od klęsk, ale tak jak[a] wszyscy wierzą, że jestem Bogiem sprawiedliwym, na pewno nie ukarzę tych wiernych posługujących, a oni otrzymają ode Mnie jedynie łaskę. Powiedziałem, że ukarzę wszystkich czyniących zło, lecz ci, którzy wykonują dobre uczynki, otrzymają namacalną radość, którą ich obdaruję, to będzie objawieniem tego, że jestem Samym Bogiem sprawiedliwości i wierności.

2 Po Moim powrocie na Syjon zwrócę się do wszystkich narodów świata; Izraelitów doprowadzę do zbawienia, a Egipcjan skarcę. To będzie następnym etapem Mojego dzieła. Moja praca w tym czasie nie będzie taka, jak obecnie: nie będzie wykonywana w ciele, lecz całkowicie przekroczy ograniczenia cielesności, a skoro to zapowiedziałem, zostanie to wykonane i jak rozkazałem, tak będzie trwać. Słowa wypowiedziane przez Mnie natychmiast wypełnią się w rzeczywistości, tak należy rozumieć prawdziwe znaczenie tego, że w chwili, kiedy coś mówię, Moje słowa już są wypełniane, ponieważ to, co mówię jest władzą samą w sobie. Teraz mówię o sprawach ogólnych, aby za pomocą kilku wskazówek dać ludziom na ziemi wsparcie, aby nie chwytali się czegokolwiek. Kiedy ten czas nadejdzie, wszystko zostanie przeze Mnie zorganizowane, a nikt nie powinien działać samowolnie, aby uniknąć śmierci z Mojej ręki.

Na podstawie Rozdziału 120 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 1002 Gdy Bóg powraca na Syjon

Dalej: 1005 Ostateczne wymaganie Boga wobec człowieka

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

420 Efekt prawdziwej modlitwy

ⅠKrocz w szczerościi módl się, byś oszustwa nie miał w głębi serca.Modlitwa cię oczyści.Módl się, a zaznasz przez Boga dotknięcia.Wtedy twe...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce