932 Bóg stworzył niebo, ziemię i wszystko dla człowieka

Wszystko jest powiązane, współzależne,

dzięki temu środowisko człowieka jest chronione.


Zgodnie z tą zasadą trwa ono i przetrwa.

W tym otoczeniu człowiek może się rozmnażać i rozwijać.

Zasadę tę stosuje Bóg, by zachować życie wszystkich rzeczy,

ich istnienie zapewnione jest

dzięki Jego cudownym czynom.

To w ten sposób dba On o wszystkie rzeczy.

I w taki sam sposób troszczy się o całą ludzkość.

Bóg stworzył niebiosa, ziemię i wszystko dla ludzkości.

Stworzył środowisko człowieka i uczynił wzniosły świat.

Bóg korzysta z wszystkiego, co stworzył,

by chronić i utrzymywać

dom ludzkości, który stworzył, dom, który stworzył Bóg.

Własnie tak dba on o wszystkie rzeczy i człowieka.


Bóg jest Panem zasad wszechświata,

zasad rządzących przetrwaniem wszystkich rzeczy.

On sprawia, że wszechświat

i wszystkie istoty mogą żyć w harmonii,

sprawia, że nie wyginą ani nie znikną nagle.


Dzieje się tak, aby człowiek mógł istnieć

i żyć w tym środowisku dzięki Bożemu przywództwu.

Reguły rządzące wszystkim są pod panowaniem Boga

i ludzkość nie może interweniować

ani nie może zmienić ich.

Tylko Bóg, tylko Bóg sam zna te prawa

i tylko Bóg, tylko Bóg sam kontroluje z góry je.

Bóg stworzył niebiosa, ziemię i wszystko dla ludzkości.

Stworzył środowisko człowieka i uczynił wzniosły świat.

Bóg korzysta z wszystkiego, co stworzył,

by chronić i utrzymywać

dom ludzkości, który stworzył, dom, który stworzył Bóg.

Własnie tak dba on o wszystkie rzeczy i człowieka.


Wszystko, co żywe, jest pod Bożym panowaniem.

Wszystko, co żywe, otrzymało życie, gdy Bóg je stworzył.

Z życiem danym przez Boga,

przestrzega własnych praw życia.

Nie potrzebuje żadnej zmiany

ani pomocy ze strony człowieka,

tak właśnie Bóg zapewnia wszystko.

Bóg stworzył niebiosa, ziemię i wszystko dla ludzkości.

Stworzył środowisko człowieka i uczynił wzniosły świat.

Bóg korzysta z wszystkiego, co stworzył,

by chronić i utrzymywać

dom ludzkości, który stworzył, dom, który stworzył Bóg.

Własnie tak dba on o wszystkie,

Własnie tak dba on o wszystkie,

Własnie tak dba on o wszystkie rzeczy i człowieka.


Na podstawie rozdziału „Sam Bóg, Jedyny VII” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 931 Boga cudowne czyny w zarządzaniu wszelkimi rzeczami

Dalej: 933 Człowiek powinien dbać o stworzenia Boże

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

1018 Oznaki Bożego zwycięstwa

Człowiek wraca do swej pierwotnej postaci.Wypełnia swoje obowiązki, zna miejsce swe,przestrzega tego, co ustalił Bóg.Wówczas Bóg zyska...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce