453 Bóg ma nadzieję, że człowiek okaże prawdziwą skruchę

Wielki był gniew Boga na mieszkańców Niniwy,

gdy oznajmił im, że zniszczy ich miasto.

Lecz oni ogłosili post,

włożyli wory i siedli w popiele,

a serce Boga zmiękło, odmieniło się.

Boży gniew wobec niniwian

zmienił się w miłosierdzie i tolerancję,

bo wyznali grzechy swe,

bo okazali skruchę.

Gdy Bóg na ludzi gniewa się,

nadzieję ma, że okażą skruchę.

Ześle wtedy miłosierdzie swe.

Zło człowieka budzi Boży gniew.

Ci, którzy słuchają Boga

i skruszeni odwracają się od nieprawości,

porzucają całą swą przemoc,

uzyskują miłosierdzie i tolerancję Boga, Boga, Boga.

Brak sprzeczności w tym objawieniu

dwóch aspektów Bożego usposobienia.

Bóg przejawił odmienną istotę

przed i po okazaniu skruchy przez niniwian;

istota Boga została objawiona.

I tak ludzie mogą ujrzeć realność istoty Boga

i nienaruszalność Jego istoty.

Gdy Bóg na ludzi gniewa się,

nadzieję ma, że okażą skruchę.

Ześle wtedy miłosierdzie swe.

Zło człowieka budzi Boży gniew.

Ci, którzy słuchają Boga

i skruszeni odwracają się od nieprawości,

porzucają całą swą przemoc,

uzyskują miłosierdzie i tolerancję Boga, Boga, Boga.

Bóg wykorzystał postawę swą, by powiedzieć ludziom,

iż nie jest tak, że Bóg nie chce okazać miłosierdzia,

ale niewielu jest skruszonych,

niewielu porzuca przemoc, rzadko stroniąc od zła.

Postawa Boga wobec niniwian ujawnia,

że można zyskać Jego miłosierdzie.

Jeśli ludzie okazują skruchę i porzucają zło,

odmienia się serce Boga względem nich.

Gdy Bóg na ludzi gniewa się,

nadzieję ma, że okażą skruchę.

Ześle wtedy miłosierdzie swe.

Zło człowieka budzi Boży gniew.

Ci, którzy słuchają Boga

i skruszeni odwracają się od nieprawości,

porzucają całą swą przemoc,

uzyskują miłosierdzie i tolerancję Boga.

Na podstawie rozdziału

„Sam Bóg, Jedyny II”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 452 Sprzeciwiać się Bożemu wcieleniu to być wrogiem Boga

Dalej: 454 Nikt nie może odejść od Bożego słowa

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

150 Jak Bóg panuje nad wszystkim

Ⅰ Odkąd płacząc, przychodzisz na ten świat, obowiązek wypełniasz swój. Rolę swą przyjmujesz w Bożym porządku, w Bożym planie rozpoczynasz...

53 Chwalimy nowe życie

Alleluja! Wszechmogący Boże! Dziękujemy Ci i chwalimy Ciebie! Alleluja! Wszechmogący Boże! Wielbimy Cię po wsze czasy! I W dniach...

168 Oznaki Bożego zwycięstwa

Ⅰ Człowiek wraca do swej pierwotnej postaci. Wypełnia swoje obowiązki, zna miejsce swe, przestrzega tego, co ustalił Bóg. Wówczas Bóg zyska...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce