972 Bóg stale kieruje życiem człowieka

1 Bóg stworzył człowieka i od tego czasu przewodzi życiu ludzkości. Czy to dając ludziom błogosławieństwo, dając im prawa i przykazania, czy określając różne reguły życia. Wszystko, co Bóg robi, nie jest prowadzeniem człowieka do normalnego życia? Niezależnie od tego, czy chodzi o zachowywanie przez człowieka Jego reguł lub Jego praw, celem Boga jest to, aby człowiek nie czcił szatana, nie był przez niego krzywdzony. Ma to podstawowe znaczenie i zostało uczynione na samym początku.Chociaż ma plany i intencje dla człowieka, nie robi nic dla siebie. Wszystko, co On czyni, jest czynione wyłącznie dla ludzkości, aby chronić ludzkość, aby powstrzymać ludzkość od zejścia na manowce.

2 Kiedy nie rozumiesz prawdy, jak Bóg cię prowadzi? Oświeca ciebie, mówiąc ci wyraźnie, że coś nie jest zgodne z prawdą i co powinieneś zrobić. Kiedy Bóg prowadzi cię, kiedy dba o ciebie, pomaga i wspiera cię, czujesz, że Bóg jest życzliwy, godny szacunku, czujesz Jego piękno, Jego ciepło. Ale kiedy Bóg wytyka twoje zepsucie, lub kiedy osądza i dyscyplinuje cię za bunt przeciw Niemu, jakiego sposobu Bóg używa? Czy On napomina cię słowami? Czy dyscyplinuje cię poprzez twoje otoczenie i poprzez ludzi, sprawy i rzeczy? Bóg działa w sposób łagodny, kochający, delikatny i troskliwy, w sposób, który jest szczególnie wyważony i właściwy. Jego metody nie powodują, że czujesz intensywne emocje, Bóg nigdy nie daje ci tak intensywnej mentalności ani tak intensywnych odczuć, że byłoby to nie do zniesienia.

3 Bóg używa swoich słów, swojej prawdy i swego życia, aby nieustannie zaopatrywać człowieka, aby go wspierać. Jego miłość do człowieka, Jego traktowanie człowieka jak skarb i troszczenie się o niego nie może być jasno wyrażone w jednym lub dwóch zdaniach. Nie jest to coś, co jest wynikiem chlubienia się człowieka, ale coś, co Bóg w rzeczywistości ujawnia; jest to objawienie Bożej istoty. Wszystko, co Bóg daje człowiekowi, w tym słowa Boże, różne sposoby pracy Boga nad człowiekiem, co Bóg mówi człowiekowi, o czym Bóg przypomina człowiekowi, co doradza i do czego zachęca, wszystko to pochodzi z jednej istoty: wszystko to wywodzi się ze świętości Boga.

Na podstawie rozdziału „Sam Bóg, Jedyny IV” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 971 Człowiek wzrasta pod ochroną Boga

Dalej: 973 Wszystko, co mówi i czyni Bóg, jest prawdą

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

210 Jak szukać śladów Boga

ⅠSkoro szukamy śladów Boga,musimy szukać, szukać Jego woli.Szukać Bożych słów i wypowiedzi Boga.Szukać Bożych wypowiedzi słów.Bo gdzie są...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce