Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

832 Bóg stale kieruje życiem człowieka

1 Bóg stworzył człowieka i od tego czasu przewodzi życiu ludzkości. Czy to dając ludziom błogosławieństwo, dając im prawa i przykazania, czy określając różne reguły życia. Wszystko, co Bóg robi, nie jest prowadzeniem człowieka do normalnego życia? Niezależnie od tego, czy chodzi o zachowywanie przez człowieka Jego reguł lub Jego praw, celem Boga jest to, aby człowiek nie czcił szatana, nie był przez niego krzywdzony. Ma to podstawowe znaczenie i zostało uczynione na samym początku.Chociaż ma plany i intencje dla człowieka, nie robi nic dla siebie. Wszystko, co On czyni, jest czynione wyłącznie dla ludzkości, aby chronić ludzkość, aby powstrzymać ludzkość od zejścia na manowce.

2 Kiedy nie rozumiesz prawdy, jak Bóg cię prowadzi? Oświeca ciebie, mówiąc ci wyraźnie, że coś nie jest zgodne z prawdą i co powinieneś zrobić. Kiedy Bóg prowadzi cię, kiedy dba o ciebie, pomaga i wspiera cię, czujesz, że Bóg jest życzliwy, godny szacunku, czujesz Jego piękno, Jego ciepło. Ale kiedy Bóg wytyka twoje zepsucie, lub kiedy osądza i dyscyplinuje cię za bunt przeciw Niemu, jakiego sposobu Bóg używa? Czy On napomina cię słowami? Czy dyscyplinuje cię poprzez twoje otoczenie i poprzez ludzi, sprawy i rzeczy? Bóg działa w sposób łagodny, kochający, delikatny i troskliwy, w sposób, który jest szczególnie wyważony i właściwy. Jego metody nie powodują, że czujesz intensywne emocje, Bóg nigdy nie daje ci tak intensywnej mentalności ani tak intensywnych odczuć, że byłoby to nie do zniesienia.

3 Bóg używa swoich słów, swojej prawdy i swego życia, aby nieustannie zaopatrywać człowieka, aby go wspierać. Jego miłość do człowieka, Jego traktowanie człowieka jak skarb i troszczenie się o niego nie może być jasno wyrażone w jednym lub dwóch zdaniach. Nie jest to coś, co jest wynikiem chlubienia się człowieka, ale coś, co Bóg w rzeczywistości ujawnia; jest to objawienie Bożej istoty. Wszystko, co Bóg daje człowiekowi, w tym słowa Boże, różne sposoby pracy Boga nad człowiekiem, co Bóg mówi człowiekowi, o czym Bóg przypomina człowiekowi, co doradza i do czego zachęca, wszystko to pochodzi z jednej istoty: wszystko to wywodzi się ze świętości Boga.

Na podstawie rozdziału „Sam Bóg, Jedyny IV”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Jak Bóg widzi ludzkość

Dalej:Każdy etap Bożego dzieła służy życiu człowieka

Powiązane treści

 • Konsekwencje unikania sądu

  Ⅰ Czy rozumiesz czym, czym jest prawda i sąd? Jeśli tak – Bóg wzywa cię: „Poddaj się sądowi”. Inaczej stracisz szansę, by, by Bóg ciebie pochwalił lu…

 • Boża władza i moc objawione w ciele

  Ⅰ Bóg zstąpił na ziemię, by urzeczywistnić słowa „Słowo stało się ciałem”, i dlatego wypowiada On słowa przez ciało swe. (Nie tak jak w czasach Mojżes…

 • Bogu podobają się ci, którzy dążą do prawdy

  Ⅰ Jeśli szukasz tego, o co prosi Bóg, a twój kierunek prawdziwy jest, nawet jeśli trochę zboczysz, tylko trochę, tylko trochę, lub osłabniesz, Bóg po…

 • Jak szukać śladów Boga

  Ⅰ Skoro szukamy śladów Boga, musimy szukać, szukać Jego woli. Szukać Bożych słów i wypowiedzi Boga. Szukać Bożych wypowiedzi słów. Bo gdzie są nowe sł…