Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

295 Bóg dał mi tak dużo miłości

1 O Boże! Twój sąd jest tak prawdziwy, pełen sprawiedliwości i świętości. Twoje objawienia prawdy o skażeniu ludzkości, całkowicie mnie obnażyły. Myślę o tym, jak przez lata angażowałem się i ponosiłem dla Ciebie koszty wyłącznie po to, by zyskać Twoje błogosławieństwo. Naśladowałem Pawła, pracując w trudzie, by móc wyróżnić się z tłumu. Twoje słowa sądu sprawiły, że zobaczyłem, jak bardzo byłem samolubny i godzien pogardy. Padam na ziemię zawstydzony i zmieszany, niegodny, by spojrzeć na Twoje oblicze. Tak wiele razy patrzyłem wstecz na ścieżkę, którą kroczyłem. To Ty czuwałeś nade mną i chroniłeś mnie, prowadząc mnie krok po kroku przez całą drogę, aż do dziś. Widzę, ile Cię to kosztuje, by mnie zbawić. To wszystko dzięki Twojej miłości.

2 O Boże, doświadczając Twojego sądu, zakosztowałem Twojej prawdziwej miłości. To Twój sąd pozwala mi poznać siebie i odczuć prawdziwą skruchę. Jestem tak zepsuty, że naprawdę potrzebuję, byś mnie osądził i obmył. Bez Twojego sądu, pogrążałbym się tylko w ciemności. To Twoje słowa wprowadziły mnie na życiową ścieżkę światła. Czuję, że kochanie Cię i życie dla Ciebie jest moim najbardziej znaczącym dążeniem. Tak wiele razy patrzyłem wstecz na ścieżkę, którą kroczyłem. Twój sąd i karcenie są Twoim błogosławieństwem i prawdziwą miłością. Zrozumiem prawdę i osiągnę czystszą miłość do Ciebie. Jestem na to gotów, bez względu na to, ile wycierpię.

Wstecz:Doceniaj możliwość, by kochać Boga

Dalej:Obyś zawsze był w moim sercu

Powiązane treści

 • Prawdziwe ucieleśnienie władzy Stwórcy

  Ⅰ Los człowieka i wszechświat są silnie związane z władzą Stwórcy. Są ściśle związane z Jego władzą i panowaniem. Poprzez prawa rządzące wszystkim cz…

 • Tożsamość i pozycja Samego Boga

  Ⅰ Bóg to Ten, który panuje nad wszystkim, Bóg to Ten, który wszystkim zarządza. On dokonał stworzenia wszelkiego, kieruje wszystkim, włada wszystkimi …

 • Postawa Boga wobec człowieka

  Ⅰ Gdy ludzie obrażają Boga, ześle On na takich ludzi swój gniew, chyba że wyrażą szczerą skruchę. Jeśli wciąż będą stawiać opór Mu, Jego gniew nie ust…

 • Boża miłość zawsze trwa w sercu mym

  I Na mojej drodze z Bogiem posiadłem całą miłość Jego. Jego słowa, wymagania, chronią mnie i są dla mnie miłością. W mojej słabości i we łzach, słow…