9 Królestwo sprawiedliwości Chrystusa się urzeczywistniło

Lud Boży wyśpiewuje Mu chwałę,

albowiem Jego królestwo się urzeczywistniło.

Błyskawica świeci od Wschodu po Zachód,

a Syn Człowieczy zstąpił na ziemię.

Chrystus dni ostatecznych wyraził prawdę,

a jest to Słowo, które ukazało się w ciele.

Sad dni ostatecznych już się rozpoczął

od domu Bożego, domu Bożego,

a prawda obnaży wszystkich ludzi na ziemi.

Bóg Wszechmogący rządzi i wypełnia cały świat

sprawiedliwością i prawością.

Sprawiedliwe królestwo Chrystusa

urzeczywistniło się w pełni na ziemi.

Cały lud Boży wyśpiewuje

Jego chwałę na wieki.

Nikt nie może uniknąć sprawiedliwego sądu Bożego.

Wszyscy źli ludzie oraz ci, którzy nie wierzą,

zostaną oczyszczeni dzięki trudom, próbom i bólowi.

Lecz lud Boży akceptuje sąd i karcenie.

Ich skażenie jest obmywane, a doświadczając wszystkich tych trudności

są wierni Bogu, wierni Bogu,

nawet aż do śmierci, nieugięcie podążają za Chrystusem.

Bóg Wszechmogący rządzi i wypełnia cały świat

sprawiedliwością i prawością.

Sprawiedliwe królestwo Chrystusa

urzeczywistniło się w pełni na ziemi.

Cały lud Boży wyśpiewuje

Jego chwałę na wieki.

Bóg zwyciężył szatana

i uczynił grupę zwycięzców.

Wszyscy ci, którzy naprawdę kochają Boga,

na pewno będą kroczyć w Jego świetle.

Królestwo sprawiedliwości Chrystusa

należy do ludzi, którzy kochają Boga.

Salwa rozbrzmiewa dla królestwa Chrystusa,

a siedem grzmotów wstrząsa niebem i ziemią.

Siła Bożego dzieła jest tak potężna i rozległa.

Nic i nikt nie jest w stanie nad nią zapanować.

Wielka katastrofa wytępi całą złą ludzkość,

i ujawni, ujawni,

jaki sprawiedliwy jest Bóg, jaki jest święty.

Bóg Wszechmogący rządzi i wypełnia cały świat

sprawiedliwością i prawością.

Sprawiedliwe królestwo Chrystusa

urzeczywistniło się w pełni na ziemi.

Cały lud Boży wyśpiewuje

Jego chwałę na wieki.

Wola Boża realizuje się na ziemi,

wielki, czerwony smok jest zniszczony.

Słowa Boże rozchodzą się po całym świecie,

wstrząsając wszystkimi narodami i wszystkimi ziemiami.

Wszyscy się przemieniają dzięki słowom Boga,

pojawia się nowa ziemia i niebo.

Boże zarządzanie odniosło sukces,

Bóg wreszcie otrzymał pełną chwałę.

Urzeczywistniło się Królestwo Chrystusa.

Sprawiedliwe królestwo Chrystusa

urzeczywistniło się w pełni na ziemi.

Cały lud Boży wyśpiewuje

Jego chwałę na wieki.

Wstecz: 8 Królestwo Chrystusa zstąpiło na ziemię

Dalej: 10 Królestwo Chrystusa urzeczywistnia się wśród ludzi

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

210 Jak szukać śladów Boga

ⅠSkoro szukamy śladów Boga,musimy szukać, szukać Jego woli,szukać Bożych słów i wypowiedzi Boga,szukać Bożych słów i wypowiedzi Boga.Bo...

43 Wszystko w rękach Boga

Rzekł raz Bóg te słowa:co mówi Bóg zawsze spełnia się i nie zmieni tego nikt.Słowa już raz dane i te wciąż niewypowiedziane,wszystkie...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze