4 Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych

Jak błyskawica rozświetlająca niebo od Wschodu do Zachodu,

tak nadejdzie Syn Człowieczy.

Już teraz pojawił się na Wschodzie,

jest Chrystusem dni ostatecznych, Bogiem Wszechmogącym.

Bóg Wszechmogący wyraża całą prawdę,

by zbawić i obmyć człowieka.

Słowo ukazuje się w ciele i jaśnieje światłem,

które rzuca blask na wiek ciemności.

Sąd rozpoczyna się od domu Bożego,

to początek dzieła, które dokona się w dniach ostatecznych.

Słowo Boże rozpoczyna sąd i obnaża

źródło zepsucia ludzkości oraz prawdziwe oblicze człowieka.

Słowa Boże niczym miecz rozdzierają człowieka, ujawniając

jego szatańską naturę.

Karcenie i sąd obmywają i zbawiają

tych, których wyniesiono przed tron Boży.

Wszystko zrodziło się i dokonało poprzez słowo Boga.

Autorytet Bożych słów jest najwyższy.

Każde słowo Boga Wszechmogącego

jest prawdą i wypełni się.

Bóg Wszechmogący, zwycięski Król,

zasiada na swym tronie chwały.

Słowa Boga podbijają wszystkie narody i ludy,

które przybyły, by wielbić Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych,

Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych.

W swej sprawiedliwości, majestacie i gniewie

złemu światu Bóg wydaje osąd.

Bóg jest nie tylko łaską i miłością,

jest także majestatem i sprawiedliwością.

W dniach ostatecznych wszystko dokonuje się poprzez słowa Boże.

Bóg okazuje mądrość i wszechmoc.

Wypowiadając prawdę, Bóg pokonuje szatana,

a cała ludzkość dostępuje zbawienia i obmycia.

Chrystus dni ostatecznych przemawia głosem Boga,

Słowo ukazało się w ciele.

Bóg przemawia do całej ludzkości,

to sąd przed wielkim białym tronem.

Bóg Wszechmogący to jedyna nadzieja człowieka,

On otwiera drogę życia wiecznego.

Jego słowa są drogą, prawdą i życiem

i przynoszą zbawienie całej ludzkości.

Wszystko zrodziło się i dokonało poprzez słowo Boga.

Autorytet Bożych słów jest najwyższy.

Każde słowo Boga Wszechmogącego

jest prawdą i wypełni się.

Bóg Wszechmogący, zwycięski Król,

zasiada na swym tronie chwały.

Słowa Boga podbijają wszystkie narody i ludy,

które przybyły, by wielbić Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych,

Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych.

Bóg wyznaczył grupę ludzi, z których uczyni zwycięzców.

Siły zła, wielkiego, czerwonego smoka,

zostały pokonane, lecz wciąż walczą.

Wielka katastrofa pochłania wszelkie zło,

dokonał się sąd dni ostatecznych.

Na ziemi ukazało się królestwo Chrystusa,

królestwo Chrystusa ukazało się.

Wstecz: 3 Boże Wszechmogący, Pierwszy i Ostatni

Dalej: 5 Bóg Wszechmogący pojawił się na Wschodzie

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

43 Wszystko w rękach Boga

Rzekł raz Bóg te słowa:co mówi Bóg zawsze spełnia się i nie zmieni tego nikt.Słowa już raz dane i te wciąż niewypowiedziane,wszystkie...

256 Jak Bóg panuje nad wszystkim

ⅠOdkąd płacząc, przychodzisz na ten świat,obowiązek wypełniasz swój.Rolę swą przyjmujesz w Bożym porządku,w Bożym planie rozpoczynasz...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze