537 Jeśli stracisz szansę, zawsze będziesz tego żałować

1 Jedzenie i picie słów Boga, praktykowanie modlitwy, przyjmowanie ciężaru Boga, przyjmowanie tego, co On ci powierza – wszystko to po to, abyś miał ścieżkę, którą możesz podążać. Im większy ciężar będziesz dźwigać w imię Bożego posłannictwa, tym łatwiej będzie ci poddawać się doskonaleniu przez Boga. Niektórzy nie przejawiają chęci do współdziałania w służbie dla Boga, nawet jeśli otrzymali powołanie; są to ludzie leniwi, którzy pragną napawać się wygodą. Im wyraźniejszą otrzymasz prośbę o włączenie się w służbę Bogu, tym większe doświadczenie zyskasz. A ponieważ będziesz dźwigać większe ciężary i doświadczać więcej, będziesz mieć więcej okazji do bycia doskonalonym.Jeśli zatem potrafisz służyć Bogu szczerze, będziesz świadomy ciężaru Boga i dzięki temu będziesz mieć więcej okazji do bycia doskonalonym przez Boga. Taka grupa osób jest doskonalona właśnie w tym momencie. Im bardziej porusza cię Duch Święty, tym więcej uwagi będziesz poświęcać ciężarowi Boga, tym bardziej Bóg będzie cię doskonalił, tym bardziej dasz się pozyskiwać Bogu, aż ostatecznie staniesz się kimś, kim Bóg się posługuje.

2 Już teraz powinniście być świadomi ciężaru Boga. Nie powinieneś czekać, aż sprawiedliwe usposobienie Boga zostanie objawione wszystkim ludziom, aby dopiero wtedy stać się świadomym ciężaru Boga. Czyż wówczas nie byłoby już za późno? Teraz masz dogodną okazję do bycia doskonalonym przez Boga. Jeśli zaprzepaścisz tę okazję, będziesz żałować tego do końca życia, podobnie jak Mojżesz nie był w stanie wkroczyć do ziemi Kanaan i żałował tego do końca życia, cierpiąc z powodu wyrzutów sumienia. Gdy sprawiedliwe usposobienie Boga zostanie objawione wszystkim ludziom, będziesz tego żałować. Nawet jeśli Bóg cię nie skarci, skarcisz sam siebie poprzez swoje wyrzuty sumienia. Teraz jest najlepsza okazja i najlepsza pora, aby być doskonalonym. Jeśli nie będziesz szczerze dążyć do uzyskania doskonałości od Boga, to w momencie, gdy Jego dzieło zostanie skończone, będzie już za późno i zmarnujesz okazję. Jeśli Bóg nie będzie już dokonywać swojego dzieła, to niezależnie od tego, jak ogromne będziesz mieć aspiracje i jak bardzo będziesz się starał, nie będziesz już nigdy mógł być doskonalony.

Na podstawie rozdziału

„Bądź świadom woli Bożej, aby osiągnąć doskonałość”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 536 Rzeczywistość przychodzi tylko przez praktykowanie Bożych słów

Dalej: 538 Praktykuj prawdę, by rzeczywiście się zmienić

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

217 Sąd przebudził moje serce

Ⅰ Czego powinienem szukać w swej wierze? Teraz doświadczyłem przebudzenia. Wcześniej wierzyłem w Pana tylko dla błogosławieństw. Dość...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce