41 Świat się wali, królestwo nabiera kształtu

Czekacie, aby słowa Boga do was

kierowane złagodniały, lecz zastanówcie się!

Słowa Boga zależą od tego,

z kim On się rozprawia.

Do tych, których kocha,

przemawia łagodnie i pociesza ich.

Lecz Jego słowa do was są surowe,

niosą sąd, karcenie i gniew.


Świat rozpada się coraz bardziej z dnia na dzień.

Tak samo z dnia na dzień człowiek przemija.

Z dnia na dzień kształtu nabiera królestwo Boga.

Jego pierworodni synowie

wzrastają z dnia na dzień.

Z dnia na dzień rośnie Jego gniew,

Jego karcenie staje się coraz surowsze,

a Jego słowa stają się coraz sroższe

z dnia na dzień, z dnia na dzień.


Sytuacja jest coraz bardziej napięta

w każdym kraju,

coraz głębiej pogrążając się

w chaosie z dnia na dzień.

Przywódcy w każdym kraju

usiłują zdobyć ostateczną władzę,

nieświadomi, że poddani zostaną Bożemu karceniu.


Wyciągają ręce po władzę Boga,

ale to tylko płonne marzenia!


Świat rozpada się coraz bardziej z dnia na dzień.

Tak samo z dnia na dzień człowiek przemija.

Z dnia na dzień kształtu nabiera królestwo Boga.

Jego pierworodni synowie

wzrastają z dnia na dzień.

Z dnia na dzień rośnie Jego gniew,

Jego karcenie staje się coraz surowsze,

a Jego słowa stają się coraz sroższe

z dnia na dzień, z dnia na dzień.


Jedynie Bóg zasługuje,

by panować nad wszystkim,

i wszystko od Niego zależy.

On natychmiast powali wszystkich,

którzy Go prześwietlają,

bo Jego dzieło zaszło już tak daleko.

Każdego dnia nowe objawienia,

każdego dnia nowe światło.

Wszystko jest czynione coraz pełniejszym.


Ostatni dzień szatana nareszcie jest bardzo blisko,

coraz bliżej, i coraz jaśniej to widać.


Świat rozpada się coraz bardziej z dnia na dzień.

Tak samo z dnia na dzień człowiek przemija.

Z dnia na dzień kształtu nabiera królestwo Boga.

Jego pierworodni synowie

wzrastają z dnia na dzień.

Z dnia na dzień rośnie Jego gniew,

Jego karcenie staje się coraz surowsze,

a Jego słowa stają się coraz sroższe

z dnia na dzień, z dnia na dzień.


Adaptacja na podstawie: Wypowiedzi Chrystusa na początku, rozdz. 82, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 40 Świat upada! Babilon sparaliżowany!

Dalej: 42 Stracony czas już nigdy nie wróci

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

1018 Oznaki Bożego zwycięstwa

Człowiek wraca do swej pierwotnej postaci.Wypełnia swoje obowiązki, zna miejsce swe,przestrzega tego, co ustalił Bóg.Wówczas Bóg zyska...

137 Będę wiecznie kochać Boga

ⅠO Boże! Twe słowa z powrotemsprowadziły mnie do Ciebie.Przyjmuję ćwiczeniew Twoim królestwie w dzień i noc.Tyle bólu i prób, tak wiele...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze