233 Jeśli to dzieło Ducha Świętego, powinieneś je przyjąć

Żydzi znali Stary Testament,

wiedzieli zatem wszyscy,

co Izajasz wieszczył,

że chłopiec urodzi się w żłobie.

Jeśli zatem wiedzieli o tym,

czemu prześladowali Jezusa?

To przez ich buntowniczą naturę

i ignorowanie dzieła Ducha Świętego.


Faryzeusze mówili,

że dzieło Jezusa odmienne jest od tego,

co prorok ogłosił o dziecku,

zaś teraz ludzie odrzucają Boga,

gdyż Jego dzieło w ciele,

nie zgadza się z Biblią.

Czyż nie jest to taki sam bunt przeciw Bogu?

Czy potrafisz bez wahania przyjąć dzieło Ducha?


Jeśli to Ducha Świętego dzieło,

to z pewnością właściwy strumień.

Winieneś przyjąć to bez obaw,

nie zaś wybierać czy dobierać co przyjmować.


Jeśli większy w Boga masz wgląd

i z większą rozwagą traktujesz Go,

czy potrzebne to w ogóle?

Nie trzeba sprawdzać Biblii,

jeśli jest to dzieło Boga,

musisz zaakceptować je.

Wierzysz w Boga, więc podążaj za Nim,

wystrzegaj się zgłębiania Go.


Nie szukaj dalszych dowodów,

że jest On twoim Bogiem.

Winieneś rozeznać, czy pomaga ci On.

Nic od tego wagi większej nie ma.

Nawet gdy dowód niezbity znajdziesz w Biblii,

nie zawiedzie cię on

w pełni przed Jego oblicze.

Związane będzie twe życie tym,

co w Biblii stoi, nie zaś przed Bogiem;

Biblia nie pomoże ci poznać Go,

ni miłości do Niego pogłębić.


Dzieło Boga ograniczone jest w każdym wieku

do dzieła stosownego dla danego czasu;

nie wykona On wcześniej dzieła z przyszłości.

Tylko w ten sposób może dzieło

każdego wieku być uwypuklone.

Jezus mówił tylko

o znakach dni ostatecznych,

cierpliwości i zbawieniu,

skrusze, wyznawaniu i znoszeniu cierpień.


Nigdy nie wspomniał Jezus jak

w dniach ostatecznych

ma człowiek uzyskać wstęp

czy wypełniać Boga wolę.

Czyż nie jest więc absurdem,

by w Biblii szukać dzieła Boga

w dniach ostatecznych?

Co możesz tam zobaczyć z Biblią w dłoniach?

Ktokolwiek wyjaśniałby Biblię,

czy przewidziałby dzisiejsze dzieło?


Jeśli to Ducha Świętego dzieło,

to z pewnością właściwy strumień.

Winieneś przyjąć to bez obaw,

nie zaś wybierać czy dobierać co przyjmować.


Adaptacja na podstawie: Jak człowiek, który określił Boga na podstawie własnych pojęć, może otrzymywać objawienia Boże? w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 232 W dniach ostatecznych Bóg dokonał większego i nowszego dzieła pośród pogan

Dalej: 234 Boży wyznawcy powinni szukać Jego obecnej woli

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

210 Jak szukać śladów Boga

ⅠSkoro szukamy śladów Boga,musimy szukać, szukać Jego woli,szukać Bożych słów i wypowiedzi Boga,szukać Bożych słów i wypowiedzi Boga.Bo...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze