Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

127 Wypełniamy swoją misję

1

Żyjemy na ziemi, Bóg rządzi naszym życiem i śmiercią, życiowymi katastrofami i naszym losem, a nikt nie jest poza Bożym panowaniem.

Sukces czy porażka, przeciętność czy bogactwo i sława, radość czy smutek – wszystko to marność.

Chrystus dni ostatecznych pojawia się i działa, obdarza prawdą i przynosi życie wieczne.

Słowo Boże nas podlewa i rozumiemy świat; podążamy za Bogiem i kroczymy przez życie właściwą ścieżką.

Jedynie dzięki doświadczaniu słowa Bożego i zrozumieniu prawdy, wiemy, że miłość do Boga ma największe znaczenie.

Cieszymy się Bożą miłością, dlatego powinniśmy Mu odpłacić i głosić Boże słowo o zbawieniu w dniach ostatecznych.

Liczymy się z Jego wolą i podejmujemy naszą misję – Słowo Boże nas prowadzi, a my jesteśmy lojalni aż do śmierci.

Mamy różne kolory skóry, pochodzimy z różnych narodów, lecz miłość Boża łączy nas we wzajemnej miłości.

Bracia i siostry pracują razem, wykonując swoje obowiązki, aby zadowolić Boże serce.

Jednomyślnie odpłacamy za Bożą miłość i świadczymy o czynach Stwórcy.

Wytężamy swoje siły bez względu na to, gdzie na świecie jesteśmy – wypełniamy swoją misję i jesteśmy całkowicie oddani Bogu.

2

W Chinach, krainie demonów, nie ma praw człowieka, więc jesteśmy prześladowani za dawanie świadectwa o Chrystusie.

Wyniszczają nas tortury oraz męczarnie i widzimy prawdziwe, paskudne oblicze diabła.

Nienawidzimy szatana, tak nikczemnego i okrutnego, a w swoich sercach pragniemy, by Chrystus przejął władzę.

Droga do królestwa jest trudna i wyboista, lecz polegając na Bożym słowie, pewnie kroczymy do przodu.

Jesteśmy wyśmiewani i oczerniani, odtrącani i odrzucani, lecz nasze serca się radują, dopóki możemy pocieszyć Boga.

Świadcząc o Bożej miłości, przepełnieni wiarą, wykonujemy swoje zadanie i wypełniamy swoją misję.

Spośród wszystkich narodów na świecie gromadzimy się razem , bo ewangelia królestwa rozciąga się na cały wszechświat.

Wszystkie religie stają się jedną bez względu na granice państw, a ci, którzy kochają Boga, powracają przed Jego oblicze.

Świadczymy o Chrystusie i wysławiamy imię Boga; składamy nasze podziękowania Bogu i Go wychwalamy.

Nieszczęścia i udręki to już przeszłość – nadszedł sprawiedliwy świt.

Chwalimy Boga i śpiewamy – Chrystus dni ostatecznych króluje!

Wstecz:Naśladuj Piotra i staraj się kochać Boga

Dalej:Poszukując w imię miłości

Powiązane treści