24 Ten, który uwalnia siedem grzmotów

1 Bóg Wszechmogący jest Bogiem Siedmiu Duchów! Jest on także Bogiem siedmiorga oczu i siedmiu gwiazd, zrywa On siedem pieczęci i rozwinięty jest przez Niego zwój! Rozdźwięczył On siedem trąb, a siedem czasz i siedem plag znajduje się w Jego uchwycie, aby je uwolnił według swojej woli. O siedem grzmotów, które zawsze były zapieczętowane! Nadszedł czas, by je otworzyć! Ten, który otworzy siedem grzmotów, pojawił się już przed naszymi oczyma! Boże Wszechmogący! Z Tobą wszystko jest wyzwolone i wolne, nie ma żadnych trudności i wszystko przebiega gładko! Niech nic nie śmie blokować Cię lub powstrzymywać, niech wszyscy poddadzą się Tobie. Wszyscy, którzy się nie poddadzą, niech umrą!

2 Boże Wszechmogący, Boże z siedmioma oczyma! Wszystko jest idealnie przejrzyste, wszystko jest jasne i odkryte, wszystko jest objawione i obnażone. Z Nim wszystko jest w pełni jasne i nie tylko Sam Bóg taki jest, lecz również Jego synowie. Nikt, żadne ciało i żadna materia nie mogą skryć się przed Nim i Jego synami! Siedem gwiazd Boga Wszechmogącego jest jasnych! Kościół został uczyniony przez Niego idealnym, ustanawia on swych kościelnych posłańców i cały Kościół znajduje się w Jego opiece. Zrywa on siedem pieczęci i On Sam doprowadza swój plan zarządzania oraz swą wolę do ukończenia. Zwój jest tajemnym językiem Jego zarządzania, a On rozwinął go i objawił! Wszyscy ludzie winni słyszeć Jego siedem rozbrzmiewających trąb. Z Nim wszystko jest poznane, nigdy więcej ukryte i nigdy żałosne. Wszystko jest objawione i wszystko jest zwycięskie!

3 Siedem trąb Boga Wszechmogącego to trąby otwarte, wspaniałe i zwycięskie! Są to również trąby, które osądzają Jego wrogów! Pośród Jego zwycięstwa, Jego róg jest wysławiany! Rządzi On całym wszechświatem! Przygotował On siedem czasz z plagami i uwalniane są one na Jego wrogów w pełni przechylone do granicy możności, a oni strawieni zostaną przez płomienie Jego szalejących ogni. Bóg Wszechmogący pokazuje moc swej władzy, a wszyscy Jego wrogowie giną. Ostateczne siedem grzmotów nie ma już być zapieczętowane przed Bogiem Wszechmogącym, wszystkie one są otwarte! Wszystkie otwarte! Uśmierca on swych wrogów siedmioma grzmotami, stabilizując Ziemię, sprawiając, iż pełni ona dla Niego posługę, nigdy więcej nie będąc pozostawioną na marne! Sprawiedliwy Boże Wszechmogący! Sławimy Cię na zawsze! Zasługujesz na nieskończoną chwalę, nieskończone poważanie i wysławianie Cię!

Na podstawie Rozdziału 34 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 23 Bóg króluje w królestwie

Dalej: 25 Głos siedmiu grzmotów wydobywa się z tronu

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

281 Czas

ISamotna dusza z dala przybywa,sprawdza przyszłość, przeszłości szuka,żmudnie trudzi się i goni za snem.Nie wie skąd przychodzi, ani dokąd...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce