198 Zrozum prawdę i bądź wolny

1

Przez wiele lat wiary w Pana wypowiadałem tylko słowa i głosiłem doktryny, kurczowo trzymałem się zasad i odprawiałem religijne rytuały.

Każda moja modlitwa była pustą przechwałką; nigdy w swoim sercu nie wypowiadałem słów do Boga.

Nie poszukiwałem też prawdy, gdy czytałem słowa Boga. Nie byłem w stanie rozważyć woli Boga.

Wydawało mi się, że zapamiętanie słynnych wersów i powiedzeń z Biblii oznacza, że posiadłem rzeczywistość prawdy.

Koncentrowałem się tylko na powstrzymaniu się od kłamstwa i tym samym uważałem się za uczciwego.

Pracowałem niestrudzenie i radośnie przez lata, aby wejść do królestwa niebieskiego i otrzymać nagrodę.

Jakie to szczęście, że wezwały mnie słowa Boga Wszechmogącego. Usłyszałem Jego głos i wróciłem do Niego.

Dzięki słowom Bożym zrozumiałem wiele prawd; ujrzałem pojawienie się i działanie Boga.


2

Sąd Bożych słów nagle mnie obudził. Dążenie do prawdy pozostaje w zgodzie z Bożym sercem.

Jeśli wierzę w Boga, ale nie doświadczam Bożego karcenia i sądu, moje zepsute usposobienie nie może się zmienić.

Jeśli nie znam Boga i nie mam bojaźni Bożej, moje dobre zachowanie to jedynie pozory.

Sprawiedliwe usposobienie Boga jest nienaruszalne przez człowieka, a pragnienie fałszywego człowieka, aby wejść do królestwa, jest tylko marzeniem.

Postanawiam praktykować Boże słowa i ich doświadczać, by poznać prawdę i porzucić zepsucie.

We wszystkim poszukuję prawdy i ją praktykuję. Czuję, że moje serce jest stabilne i spokojne.

Lojalnie wypełniam swoje obowiązki i z radością pełnię służbę Bogu. Nie proszę o błogosławieństwa, a jedynie o to, by móc kochać Boga.

Teraz, gdy rozumiem prawdę, już nie trzymam się kurczowo reguł. Żyjąc przed obliczem Boga, jestem uwolniony

Wstecz: 197 Naśladuj Piotra i staraj się kochać Boga

Dalej: 199 Kiedy się budzę oszołomiony

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

281 Czas

ⅠSamotna dusza z dala przybywa,sprawdza przyszłość, przeszłości szuka,żmudnie trudzi się i goni za snem.Nie wie skąd przychodzi, ani dokąd...

1018 Oznaki Bożego zwycięstwa

Człowiek wraca do swej pierwotnej postaci.Wypełnia swoje obowiązki, zna miejsce swe,przestrzega tego, co ustalił Bóg.Wówczas Bóg zyska...

152 Pieśń o słodkiej miłości

ⅠW moim sercu skrywa się Twoja miłość.Która zbliża mnie do Ciebie w najmilszy sposób.Praca w służbie Twemu sercu uczyniła me serce...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce