657 Próby wymagają wiary

W obliczu prób ludzie słabi są, negatywne uczucia żywią.

Nie widzą jasno, czego chce Bóg,

ani najlepszej ścieżki praktyki.

Lecz musisz wierzyć w dzieło, jak Hiob,

który przeklął dzień swych narodzin,

lecz nie zaprzeczył, że Bóg wszystko daje,

i Bóg też wszystko odbiera.

Bez względu na to, jak trudnym poddawany był próbom, wciąż trwał w tym przekonaniu.


Zgodnie z twoim doświadczeniem,

Gdy Bóg cię oczyszcza przez swoje słowa,

tym, czego Bóg wymaga od rodzaju ludzkiego jest, krótko mówiąc, to, by ludzkość w Niego wierzyła i Go kochała.

doskonali twą wiarę i aspiracje.

Bóg dokonuje w ludziach dzieła udoskonalenia.

Gdy nie możesz dotknąć ani zobaczyć,

to wtedy potrzebna jest wiara.

Trzeba wiary, gdy wzrok na nic się zda.

Gdy coś przed okiem ukryte jest,

gdy nie umiesz wyzbyć się swych idei,

gdy nie znasz dzieła Boga, wierz,

niezachwianie stań, by świadczyć.

Gdy Hiob był w takiej sytuacji, Bóg przemówił doń.

Tylko wiara w Boga ujawni ci,

i przyniesie doskonałość.

Gdy Bóg cię oczyszcza przez swoje słowa,

doskonali twą wiarę i aspiracje.

Gdy nie możesz dotknąć ani zobaczyć,

to wtedy potrzebna jest wiara.

Gdy Bóg cię oczyszcza przez swoje słowa,

doskonali twą wiarę i aspiracje.

Gdy nie możesz dotknąć ani zobaczyć,

to wtedy potrzebna jest wiara,

to wtedy potrzebna jest wiara.

Tak, wtedy potrzebna jest wiara.


Adaptacja na podstawie: Ci, którzy mają zostać udoskonaleni, muszą przejść oczyszczenie, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 656 Cierpienie podczas prób to błogosławieństwo od Boga

Dalej: 658 Czym jest prawdziwa wiara?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

256 Jak Bóg panuje nad wszystkim

ⅠOdkąd płacząc, przychodzisz na ten świat,obowiązek wypełniasz swój.Rolę swą przyjmujesz w Bożym porządku,w Bożym planie rozpoczynasz...

610 Naśladujcie Pana Jezusa

ⅠJezus wypełnił misję Boga,dzieło odkupienia wszystkich ludzi,oddając swoje troski Bożej wolibez egoistycznych celów i planów.Na pierwszym...

1018 Oznaki Bożego zwycięstwa

Człowiek wraca do swej pierwotnej postaci.Wypełnia swoje obowiązki, zna miejsce swe,przestrzega tego, co ustalił Bóg.Wówczas Bóg zyska...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze