184 Królestwo

Królestwo jest królestwem Chrystusa, miastem świętych.

Tu objawiają się bogactwa i chwała Boga.

Błyskawica nadchodzi ze Wschodu i świeci aż po Zachód.

Prawdziwe światło jest tutaj, słowo Boże pojawiło się w ciele.

Zbawiciel powrócił, zstępując na białej chmurze.

Święci stają dziś przed tronem, aby wielbić Boga.

W dniach ostatecznych dawni święci zmartwychwstali i trwają niewzruszenie.

Są okrutnie ciemiężeni w Chinach, siedlisku demonów.

W ciągu 6000 lat święci przelewali krew, ronili łzy,

nie mogąc wrócić do domu, bez miejsca na spoczynek, snuli się bez celu.

W ciemnej otchłani cierpienia tańczą legiony szatana.

Bitwa, krew, łzy zapoczątkowują nadejście królestwa.

Słyszymy głos Boga i jesteśmy porwani przed Jego tron.

Przechodzimy sąd Chrystusowy,

bierzemy udział w uczcie weselnej Baranka.

Oczyszczają nas słowa Boże, dostrzegamy, że On jest sprawiedliwy, święty.

Podbici, udoskonaleni słowami Boga, jesteśmy przez Niego zbawieni,

jesteśmy przez Niego zbawieni.

Wielbię Boga Wszechmogącego i śpiewam o Jego cudownych czynach.

Na wieki wielbię Jego sprawiedliwe usposobienie.

Tak bardzo kocham Jego pokorę, skrytość.

Skaczę, radując się z Jego wszechmocy i mądrości,

Jego wszechmocy i mądrości.

Kiedy nie mogę odpłacić Bogu za Jego miłość, w moim sercu wzbiera poczucie winy i ból.

Mam serce, ducha, więc dlaczego nie potrafię kochać Boga?

Bóg jest moim wsparciem, po co się bać? Będę walczył z szatanem aż do końca.

Bóg nas podnosi, więc zostawmy wszystko, walczmy, by nieść świadectwo o Chrystusie.

Bóg z pewnością zrealizuje swoją wolę na ziemi.

Oddaje Mu swoją miłość, lojalność i oddanie.

Przywitam Jego powrót, gdy przyjdzie w chwale.

Kiedy urzeczywistni się królestwo Chrystusa, ponownie Go spotkam,

ponownie Go spotkam.

Chrystus przybywa na ziemię jako człowiek z krwi i kości, aby stoczyć bitwę,

ociera łzy świętych, wybawia ich od szatana.

Nienawidzimy diabłów, zaciekłych wrogów Boga.

Ich krwawe zbrodnie są niewypowiedziane, pozostawiają wyraźne wspomnienia.

Przepełnia nas wściekła nienawiść, a naszego gniewu nie można okiełznać.

Potępiamy szatana, modlimy się, aby został osądzony i ukarany.

Nie ma mowy o kompromisach, ślubujemy walczyć aż do końca.

Jedynie zniszczenie królestwa szatana może ulżyć nienawiści.

Jedynie zniszczenie królestwa szatana może ulżyć nienawiści.

Wielu zwycięskich, dobrych żołnierzy zrodziło się w trudach.

Zwyciężyliśmy wraz z Bogiem, a teraz jesteśmy Jego świadectwem.

Wszystkie narody zmierzają na tę górę, krocząc w świetle Boga.

Wypatruj dnia, w którym Bóg zyska chwałę, bo on szybko nadejdzie.

Wielki przepych królestwa musi ukazać się na całym świecie.

Przyszłość królestwa jest świetlana, fascynująca.

Sam Bóg przychodzi na świat, aby przejąć władzę.

Dawni święci powstają z martwych, cieszą się wiecznymi błogosławieństwami.

Bóg wyraża prawdę, sądzi człowieka,

ukazuje swoją sprawiedliwość, swoją sprawiedliwość.

Katastrofy niszczą świat szatana,

Królestwo Boże jest na ziemi, jest na ziemi.

Królestwo jest królestwem Chrystusa,

miastem świętych (miastem świętych).

Tu chwała Boga i Jego bogactwa

się objawiają (się objawiają).

Tu objawiają się bogactwa i chwała Boga.

Wstecz: 183 Pragnę ujrzeć dzień chwały Boga

Dalej: 185 Widziałem Boga

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze