949 Symboliczny sens gniewu Boga

Objawienie się gniewu Boga oznacza,

że wszelkie siły zła nagle przestaną istnieć;

symbolizuje to,

że wszystkie wrogie moce zostaną zniszczone.

Na tym polega wyjątkowe,

sprawiedliwe usposobienie Boga

i wyjątkowość Jego gniewu.

Gdy godność i świętość Boga są atakowane,

gdy siły dobra słabną bez wiedzy ludzi,

wtedy to Bóg ześle swój gniew.

Istota Boga jest

taka, że siły walczące z Nim na ziemi

są złe, nieprawe.

Pochodzą od szatana i do szatana należą.

Prawość, świętość i światło są od Boga,

a to, co złe, zepsute i szatańskie,

będzie unicestwione.

To się stanie, gdy Bóg ześle swój gniew.


Wszystkie złe siły przepadną,

gdy Bóg ześle swój gniew.

Wszelki ludzki grzech przepadnie,

gdy Bóg ześle swój gniew.

Wszystkie wrogie siły będą znane i przeklęte,

słudzy szatana ukarani,

gdy Bóg ześle swój gniew.

A dzieła Boga nic nie powstrzyma.

Jego plan zarządzania

realizuje się krok po kroku.

Istota Boga jest

taka, że siły walczące z Nim na ziemi

są złe, nieprawe.

Pochodzą od szatana i do szatana należą.

Prawość, świętość i światło są od Boga,

a to, co złe, zepsute i szatańskie,

będzie unicestwione.

To się stanie, gdy Bóg ześle swój gniew.


Tak będzie, gdy Bóg ześle swój gniew.

Jego wybrani uwolnieni od matactw szatana.

Jego wyznawcy czerpiący od Boga w pokoju.

Tak będzie, gdy Bóg ześle swój gniew.

To gniew Boga chroni

przed nieokiełznanym i gwałtownym

wybuchem wielkich sił zła.

To gniew Boga chroni

istnienie wszystkiego,

co jest sprawiedliwe i dobre.

Istota Boga jest

taka, że siły walczące z Nim na ziemi

są złe, nieprawe.

Pochodzą od szatana i do szatana należą.

Prawość, świętość i światło są od Boga,

a to, co złe, zepsute i szatańskie,

będzie unicestwione.

To się stanie, gdy Bóg ześle swój gniew.

Gniew Boga chroni to,

co sprawiedliwe i dobre

przed represją i przed przewrotem.


Adaptacja na podstawie: Sam Bóg, Jedyny II, w: Słowo, t. 2, O poznaniu Boga

Wstecz: 948 Ludzie dni ostatecznych nigdy nie widzieli Bożego gniewu

Dalej: 950 Boża istota jest pełna godności

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

256 Jak Bóg panuje nad wszystkim

ⅠOdkąd płacząc, przychodzisz na ten świat,obowiązek wypełniasz swój.Rolę swą przyjmujesz w Bożym porządku,w Bożym planie rozpoczynasz...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze