Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Symboliczny sens gniewu Boga

Szybkość

Symboliczny sens gniewu Boga

I

Objawienie się gniewu Boga oznacza,

że wszelkie siły zła nagle przestaną istnieć;

symbolizuje to, że wszystkie wrogie moce zostaną zniszczone.

Na tym polega wyjątkowe sprawiedliwe usposobienie Boga

i wyjątkowość Jego gniewu.

Gdy godność i świętość Boga są atakowane,

gdy siły dobra słabną bez wiedzy ludzi,

wtedy to Bóg obudzi swój gniew.

Istota Boga jest taka, że siły walczące z Nim na ziemi są złe, nieprawe.

Pochodzą od szatana i do szatana należą.

Prawość, świętość i światło są od Boga,

a to, co złe, zepsute i szatańskie, będzie unicestwione.

To się stanie, gdy Bóg zbudzi swój gniew.

II

Wszystkie złe siły przepadną, gdy Bóg zbudzi swój gniew.

Wszelki ludzki grzech przepadnie, gdy Bóg zbudzi swój gniew.

Wszystkie wrogie siły będą znane i przeklęte,

słudzy szatana ukarani, gdy Bóg zbudzi swój gniew.

A dzieła Boga nic nie powstrzyma.

Jego plan zarządzania realizuje się krok po kroku.

Istota Boga jest taka, że siły walczące z Nim na ziemi są złe, nieprawe.

Pochodzą od szatana i do szatana należą.

Prawość, świętość i światło są od Boga,

a to, co złe, zepsute i szatańskie, będzie unicestwione.

To się stanie, gdy Bóg zbudzi swój gniew.

III

Tak będzie, gdy Bóg zbudzi swój gniew.

Jego wybrani uwolnieni od matactw szatana.

Jego wyznawcy czerpiący od Boga w pokoju.

Tak będzie, gdy Bóg zbudzi swój gniew.

To gniew Boga chroni przed nieokiełznanym i gwałtownym

wybuchem wielkich sił zła.

To gniew Boga chroni istnienie wszystkiego,

co jest sprawiedliwe i dobre.

Istota Boga jest taka, że siły walczące z Nim na ziemi są złe, nieprawe.

Pochodzą od szatana i do szatana należą.

Prawość, świętość i światło są od Boga,

a to, co złe, zepsute i szatańskie, będzie unicestwione.

To się stanie, gdy Bóg zbudzi swój gniew.

Gniew Boga chroni to,

co sprawiedliwe i dobre przed represją i przed przewrotem.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Jak człowiek powinien kroczyć Bożą drogą

Dalej:Próby wymagają wiary

Może także ci się spodobać