40 Wiecznie śpiewamy Bogu pieśni pochwalne

Bóg wcielony pojawił się w Chinach, aby wyrażać prawdę i sądzić ludzkość. Słyszymy Jego głos i zostajemy uniesieni przed Jego tron. Nawet w marzeniach nie sądziliśmy, że staniemy twarzą w twarz z Bogiem. Nasze pragnienie po latach zostało zaspokojone i widzimy ukazanie się Zbawiciela. Słowa Boga wszechmogącego pokazują Jego wszechmoc i podbiły serca milionów. Lud boży zbiera się przez Jego tronem, aby prowadził go niczym pasterz i podlewał swoimi słowami. Wszystkie słowa Boże są prawdą i wskazują ludziom drogę życia wiecznego. Osiągamy oczyszczenie i zbawienie przez Boga i wiecznie śpiewamy Bogu pieśni pochwalne.

Codziennie czytamy słowa Boże, omawiamy prawdę i akceptujemy ich sąd i oczyszczenie. Za sprawą Bożego oświecenia i iluminacji poznajemy siebie samych i dostrzegamy nasze szatańskie natury. Jesteśmy aroganccy, egoistyczni, samolubni i podli; pełni wyrzutów wobec siebie samych i żalu, upadamy przed Bogiem. Gdy porzucamy ciało i praktykujemy prawdę, nasze usposobienia życiowe stopniowo się zmienia. Dzięki doświadczaniu sądu i rozumieniu prawdy, widzimy, że Bóg jest tak bardzo sprawiedliwy i święty, a w naszych sercach rodzi się cześć wobec Niego. Jeszcze mocniej odczuwamy, jak drogi i wspaniały jest Bóg. Kiedy doświadczamy sądu, jesteśmy obmywani i stajemy się uczciwymi ludźmi, którymi Bóg się raduje. Cieszymy się pełnią Bożej miłości i wiecznie śpiewamy Bogu pieśni pochwalne.

Sąd już rozpoczął się od domu Bożego, a Jego lud jest osądzany i obmywany. Pomimo trudów wciąż jesteśmy pobożni i wykonujemy swój obowiązek, niosąc donośne świadectwo o Bogu. Przez lata ucisku i prób Bóg stworzył już grupę zwycięzców, pokonał szatana i zyskał chwałę, objawił swoją wszechmoc i mądrość. Ewangelia królestwa jest wspaniała jak nigdy dotąd. W pełni dokonało się wielkie dzieło Boże, a Jego sprawiedliwość jest godna pochwały. Święte imię Boga jest wysławiane wszem i wobec. Królestwo Boże pojawia się na ziemi i cały lud Boży tańczy i śpiewa nowe pieśni. Wszystkie narody, wszystkie ludy sławią Boga, wiecznie śpiewając Mu pieśni pochwalne.

Wstecz: 39 Kosmos rozbrzmiewa chwałą Boga

Dalej: 41 Wychwalanie Boga Wszechmogącego nigdy nie ustanie

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

281 Czas

ISamotna dusza z dala przybywa,sprawdza przyszłość, przeszłości szuka,żmudnie trudzi się i goni za snem.Nie wie skąd przychodzi, ani dokąd...

43 Wszystko w rękach Boga

ⅠRzekł raz Bóg te słowa:co mówi Bóg zawsze spełnia się i nie zmieni tego nikt.Słowa już raz dane i te wciąż niewypowiedziane,wszystkie...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce