401 Wiara w Boga ma ogromne znaczenie

Bez względu na to, od jak dawna wierzycie, nadal dokładnie nie zrozumieliście znaczenia wiary w Boga. Tak naprawdę znaczenie wiary w Boga jest tak niezwykle głębokie, że ludzie nie potrafią go pojąć. Ostatecznie, te rzeczy w ludziach, które są z szatana i z ich natury, muszą się zmienić i stać zgodne z wymaganiami prawdy. Tylko w ten sposób można prawdziwie osiągnąć zbawienie. Jeśli, jak to czyniłeś, funkcjonując w ramach religii, jedynie wygłaszasz jakieś doktryny lub wykrzykujesz jakieś slogany, a potem spełniasz jakieś dobre uczynki, przejawiasz jakieś dobre zachowania i nie popełniasz pewnych grzechów, pewnych oczywistych grzechów, to nadal nie oznacza, że wszedłeś na właściwą ścieżkę wiary w Boga.

Czy samo to, że potrafisz przestrzegać reguł, oznacza, że idziesz właściwą ścieżką? Jeśli różne rzeczy w twojej naturze się nie zmieniły i koniec końców i tak nadal sprzeciwiasz się Bogu i Go obrażasz, wtedy to jest największy z problemów. Jeśli wierzysz w Boga, lecz nie rozwiązujesz tego problemu, to czy możesz zostać uznany za zbawionego? Co mam tutaj na myśli? Chodzi o to, byście wszyscy zrozumieli w swoich sercach, że wiara w Boga nie może być oddzielona od Bożych słów, od Boga ani od prawdy. Musisz dobrze wybrać swoją ścieżkę, włożyć wysiłek w prawdę i w Boże słowa. Nie postępuj tak, że zdobywszy jakąś niepełną wiedzę lub jako takie zrozumienie, uznasz, że to ci wystarczy. Jeśli będziesz postępował byle jak, tylko zrobisz sobie krzywdę.

Ludzie nie powinni w swojej wierze w Boga oddalać się od Niego; ostatecznie jednak, jeśli nie mają Boga w sercach, stawiają za wzór jakąś książkę i czasem na nią spoglądają, lecz w ich sercach nie ma miejsca dla Boga, są skończeni. Jakie jest znaczenie słów: „Wiary w Boga, jaką ma człowiek, nie można oddzielić od słów Bożych”? Czy rozumiesz? Czy przeczą one słowom: „Wiary w Boga nie można oddzielić od Boga”? Jakże możesz mieć Boga w sercu, jeśli nie masz w sercu Bożych słów? Jeśli wierzysz w Boga, lecz twoje serce nie gości Boga, Jego słów ani Jego przewodnictwa, to jesteś całkowicie skończony. Jeśli nie jesteś w stanie zrobić nawet najdrobniejszej rzeczy zgodnie z Bożymi wymaganiami, to kiedy staniesz w obliczu jakiejś doniosłej kwestii, w której będzie chodziło o zasady, tym bardziej nie zdołasz spełnić Bożych wymagań. To zaś oznacza, że nie będziesz miał świadectwa, a to wielce kłopotliwe, dowodzi bowiem, że nie masz niczego.

Adaptacja na podstawie: W wierze w Boga kluczowy jest wybór właściwej drogi, w: Słowo, t. 3, Rozmowy Chrystusa dni ostatecznych

Wstecz: 400 Do czego powinni dążyć wyznawcy

Dalej: 402 Tylko ci, którzy mają prawdziwą wiarę, zyskują aprobatę Boga

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

610 Naśladujcie Pana Jezusa

ⅠJezus wypełnił misję Boga,dzieło odkupienia wszystkich ludzi,oddając swoje troski Bożej wolibez egoistycznych celów i planów.Na pierwszym...

296 Smutek skażonej ludzkości

ⅠCzłowiek kroczył przez wieki przy Bogu,ale nie wiedział, że panuje Bóg nad wszystkim,rządzi losem wszystkich istnień,porządkuje je i...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze