Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Sens ukazania się Boga

Szybkość

Sens ukazania się Boga

I

Ukazanie się Boga to Jego przyjście na ziemię, by uczynić dzieło swe.

We własnej osobie i w swym usposobieniu, i na swój Boski sposób,

zstępuje pośród ludzi, by jedną epokę zamknąć i początek nowej dać.

Ukazanie się Boga to nie obraz ni znak, ani żaden uroczysty akt.

Nie chodzi o cud ani o wielkie wizje, ani tym bardziej o religijny proces.

To rzeczywisty akt, namacalny i widzialny, akt namacalny i widzialny.

Bóg ukazuje się nie ze względu na procedury

ani przez wzgląd na tymczasowe przedsięwzięcia,

a raczej przez wzgląd na pewien etap dzieła Jego Boskiego planu.

II

Kiedy Bóg ukazuje się,

ma to zawsze głębszy sens i zawsze wiąże się z Jego planem zarządzania,

z planem zarządzania wiąże się. To ukazanie różni się od ukazania się Boga,

który prowadzi człowieka i oświeca go, prowadzi i oświeca człowieka,

prowadzi i oświeca go. Bóg wypełnia etap wielkiego dzieła, ilekroć ukazuje się.

A dzieło to różni się od tego z innych epok, ponad ludzką wyobraźnię,

ponad ludzkie doświadczenie, ponad ludzkie doświadczenie.

Oto dzieło nowej epoki, co zamyka stary wiek,

to nowe, udoskonalone dzieło dla zbawienia ludzkości,

to dzieło wprowadza człowieka w nowy wiek. Oto sens ukazania się Boga.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Bóg poszukuje twego serca i ducha

Dalej:Bóg prowadzi ludzi właściwą drogą życia