198 Znaczenie dwóch wcieleń Boga

Pierwsze wcielenie odkupiło grzechy

ludzi poprzez ciało Jezusa.

Od krzyża zbawił ludzi, lecz zostało w nich

zepsute szatańskie usposobienie.

Drugie wcielenie nie jest ofiarą za grzechy,

lecz ma w pełni zbawić odkupionych.


A więc ci, którym wybaczono grzechy,

zostają dziś w pełni oczyszczeni;

gdy zmieniają swe usposobienie,

wyzwalają się spod wpływu szatana

i mogą wrócić przed Boga tron.

Tylko tak człowiek jest uświęcony.


Bóg może żyć z ludźmi

i znać cierpienie świata,

tylko gdy sam ciałem stanie się.

Tylko tak może wskazać drogę im,

jako istotom stworzonym.

Bóg wcielony daje ludziom pełne zbawienie,

a nie modły zanoszone do nieba.


Człowiek jest z krwi i ciała i nie może

ujrzeć Ducha Boga ani zbliżyć się doń.

Ludzie mogą obcować jedynie

z Bogiem w postaci wcielonej.

Tylko tak poznają wszystkie drogi i prawdy

dostąpią pełni zbawienia.


Człowiek będzie oczyszczony z grzechu

w pełni dopiero poprzez drugie wcielenie.

Dzieło Boga w ciele osiągnie kres,

On dopełni znaczenia swego wcielenia.

Do końca doprowadzi swój plan zarządzania.

On nie stanie się już ciałem

w trzecim wcieleniu.


Poprzez wcielenie w dniach ostatecznych

On pozyska w pełni wybrany lud

i w dniach ostatecznych cała ludzkość

na rodzaje podzielona będzie.

Swoje dzieło zbawienia zakończy Bóg

i już żadnego dzieła w ciele nie dokona.


Adaptacja na podstawie: Tajemnica Wcielenia (4), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 197 Dwa wcielenia Boga są dla zbawienia człowieka

Dalej: 199 Znaczenie wcielenia dopełnia się wraz ze wcieleniem w dniach ostatecznych

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

137 Będę wiecznie kochać Boga

ⅠO Boże! Twe słowa z powrotemsprowadziły mnie do Ciebie.Przyjmuję ćwiczeniew Twoim królestwie w dzień i noc.Tyle bólu i prób, tak wiele...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze