843 Czy dążysz do tego, by zostać udoskonalonym przez Boga?

Jeżeli jesteś jednym z tych, którzy dążą do bycia udoskonalonym,

to będziesz nieść świadectwo i powiesz:


„Na każdym etapie tego, co czyni Bóg,

przyjąłem to dzieło karcenia i sądu.

Mimo że wycierpiałem wiele, zyskałem Boże dzieło,

poznałem Bożą sprawiedliwość i sposób, w jaki Bóg doskonali ludzi.

Sprawiedliwego usposobienia Boga doznałem,

dało mi to błogosławieństwa i łaskę.

Boży sąd mnie zbawił, oczyścił i ochronił.

Dzięki surowym słowom Boga, Jego karceniu i sądowi,

ulegam zbawieniu i znam Boga”.

Oto ścieżka, którą kroczą ci, którzy są doskonaleni,

oto jest wiedza, o której prawią.

Są ludźmi, którzy zyskali życie, podobnymi do Piotra,

ludźmi, którzy posiadają Bożą prawdę.

Kiedy wreszcie dojdą do końca tej drogi,

dzięki karceniu i sądowi na pewno zostaną obmyci,

całkowicie uwolnią się od wpływu szatana

i zostaną pozyskani przez Boga.


„Dzisiaj zrozumiałem, że jako stworzenia Boże

powinniśmy radować się nie tylko wszystkim, co stworzył Stwórca,

lecz co ważniejsze,

istoty, które On stworzył, radować powinny się sądem Boga

i Jego sprawiedliwym usposobieniem.

Boże usposobienie jest bowiem warte pochwały człowieka,

a skażone stworzenia powinny docenić Jego sprawiedliwość.

Jest sąd i karcenie, ale jest też wielka miłość.

Choć nie mogę w pełni pozyskać Bożej miłości,

to miałem szczęście ją ujrzeć”.

Oto ścieżka, którą kroczą ci, którzy są doskonaleni,

oto jest wiedza, o której prawią.

Są ludźmi, którzy zyskali życie, podobnymi do Piotra,

ludźmi, którzy posiadają Bożą prawdę.

Kiedy wreszcie dojdą do końca tej drogi,

dzięki karceniu i sądowi na pewno zostaną obmyci,

całkowicie uwolnią się od wpływu szatana

i zostaną pozyskani przez Boga.


Adaptacja na podstawie: Doświadczenia Piotra: jego znajomość karcenia i sądu, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 842 Powinieneś dążyć do tego, aby być udoskonalonym przez Boga we wszystkim

Dalej: 844 Bóg udoskonali cię tylko wtedy, gdy będziesz kroczyć ścieżką Piotra

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

43 Wszystko w rękach Boga

Rzekł raz Bóg te słowa:co mówi Bóg zawsze spełnia się i nie zmieni tego nikt.Słowa już raz dane i te wciąż niewypowiedziane,wszystkie...

152 Pieśń o słodkiej miłości

ⅠW moim sercu skrywa się Twoja miłość.Która zbliża mnie do Ciebie w najmilszy sposób.Praca w służbie Twemu sercu uczyniła me serce...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze