Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

284 Czy dążysz do tego, by zostać udoskonalonym przez Boga?

Szybkość

284 Czy dążysz do tego, by zostać udoskonalonym przez Boga?

--

Jeżeli jesteś jednym z tych,

którzy dążą do bycia udoskonalonym,

to będziesz nieść świadectwo i powiesz:

I

„Na każdym etapie tego, co czyni Bóg,

przyjąłem to dzieło karcenia i sądu.

Mimo że wycierpiałem wiele,

zyskałem Boże dzieło,

poznałem Bożą sprawiedliwość i sposób,

w jaki Bóg doskonali ludzi.

Sprawiedliwego

usposobienia Boga doznałem,

dało mi to błogosławieństwa i łaskę.

Boży sąd mnie zbawił, oczyścił i ochronił.

Dzięki surowym słowom Boga,

Jego karceniu i sądowi,

ulegam zbawieniu i znam Boga”.

Oto ścieżka, którą kroczą

ci, którzy są doskonaleni,

oto jest wiedza, o której prawią.

Są ludźmi, którzy zyskali życie,

podobnymi do Piotra,

ludźmi, którzy posiadają Bożą prawdę.

Kiedy wreszcie dojdą

do końca tej drogi,

dzięki karceniu i sądowi

na pewno zostaną obmyci,

całkowicie uwolnią się

od wpływu szatana

i zostaną pozyskani przez Boga.

II

„Dzisiaj zrozumiałem,

że jako stworzenia Boże

powinniśmy radować się nie tylko

wszystkim, co stworzył Stwórca,

lecz co ważniejsze,

istoty, które On stworzył,

radować powinny się sądem Boga

i Jego sprawiedliwym usposobieniem.

Boże usposobienie jest bowiem

warte pochwały człowieka,

a skażone stworzenia powinny

docenić Jego sprawiedliwość.

Jest sąd i karcenie,

ale jest też wielka miłość.

Choć nie mogę

w pełni pozyskać Bożej miłości,

to miałem szczęście ją ujrzeć”.

Oto ścieżka, którą kroczą

ci, którzy są doskonaleni,

oto jest wiedza, o której prawią.

Są ludźmi, którzy zyskali życie,

podobnymi do Piotra,

ludźmi, którzy posiadają Bożą prawdę.

Kiedy wreszcie dojdą

do końca tej drogi,

dzięki karceniu i sądowi

na pewno zostaną obmyci,

całkowicie uwolnią się

od wpływu szatana

i zostaną pozyskani przez Boga.

Na podstawie rozdziału

„Doświadczenia Piotra: jego znajomość karcenia i sądu”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Wpuść Boga do swojego serca

Dalej:Miłości Boga trzeba zakosztować w życiu prawdziwym

Powiązane treści