161 Źródło sprzeciwu i nieposłuszeństwa człowieka wobec Chrystusa

Boskość Chrystusa jest ponad całą ludzkością.

Jest najwyższym autorytetem

wśród wszystkich stworzonych istot.

To Jego usposobienie, Jego boskość i istota,

to właśnie one określają Jego tożsamość.

Normalne jest Jego człowieczeństwo,

On przemawia w różnych rolach,

On jest posłuszny Bogu,

lecz wciąż jest Bogiem Sam, tu wątpliwości brak.

Zwykłe człowieczeństwo Chrystusa głupcy widzą jako wadę.

Nie chcą Go uznać, mimo że pokazał On swoją boskość.

Im bardziej jest posłuszny i pokorny,

tym bardziej patrzą na Niego z góry.

Niektórzy nawet chcą Go wykluczyć i czcić wielkie postaci.

Bóg w ciele jest posłuszny Bożej woli,

Jego człowieczeństwo jest normalne i prawdziwe.

Bóg w ciele jest posłuszny Bożej woli,

Jego człowieczeństwo jest normalne i prawdziwe.

Dlatego ludzie opierają się i buntują przeciw Niemu.

Normalne jest Jego człowieczeństwo,

On przemawia w różnych rolach,

On jest posłuszny Bogu,

lecz wciąż jest Bogiem Sam, tu wątpliwości brak.

Na podstawie rozdziału „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 160 Jak poznać praktycznego Boga

Dalej: 162 Bóg przybywa do nas bez rozgłosu

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce