100 Bóg przywróci dawny stan stworzenia

Bóg patrzy na wszechświat, Jego słowa głębsze są.

Wszystkie stworzenia odnawia On słowem Bożym.

Zmienia się niebo i ziemia,

człowiek ujawnia swą naturę.

Gdy Bóg stworzył świat,

wszystkie rzeczy miały swój rodzaj,

jak i wszystko o widzialnej formie.

Gdy Boże zarządzanie ujrzy kres,

Bóg przywróci rzeczom ich stan z momentu stworzenia.

Krok po kroku ludzie są dzieleni wedle rodzaju,

wracają oni do swoich rodzin.

Bardzo cieszy się z tego Bóg.

Nic nie może Mu przeszkodzić.

Dzieło Boga osiągnie kres,

nieświadomie wszystkie rzeczy się zmienią.

Bóg przywróci dawny stan wszystkich rzeczy z chwili stworzenia.

On wszystko całkowicie przemienia, przywraca do swego planu.

Teraz nadszedł czas! Ostatni plan Boga kończy się.

Brudny, stary świecie, padniesz pod słowem Boga,

będziesz obrócony w nicość z powodu planu Boga!

Całe stworzenie zyska nowe życie w Jego słowie,

będzie mieć Pana!

Uświęcony nowy świat wyłoni się w chwale Boga.

"Syjonie, przerwij milczenie! Oto wraca Bóg zwycięski!

"

Czuwa nad wszystkimi ziemiami, wśród wszystkich stworzeń.

Ludzkość ma już nowe życie na ziemi, z nową nadzieją.

Krok po kroku ludzie są dzieleni wedle rodzaju,

Ludu Boży, czy nie wskrzesi cię blask Boga?

Czy nie będziesz radować się pod Jego przewodem?

Ziemie i wody śmieją się.

Izraelu, ożyłeś!

Czy nie czujesz dumy, że wyznaczył ciebie Bóg?

Kto kiedyś ronił łzy?

Dawny Izrael przestał istnieć.

Teraz nowy Izrael powstał na ziemi.

Powstał w sercach wszystkich ludzi.

Zyskuje źródło życia przez Boży lud.

Egipcie! Nadal Bogu stawiasz opór?

Jak unikniesz Jego karcenia?

Żyje wiecznie ten, kogo kocha Bóg.

Wieczna kara dla tych, co stają przeciw Bogu.

Bóg jest Bogiem zazdrosnym.

nie odpuszcza ludziom łatwo ich uczynków.

Bóg szuka wszędzie.

Z prawością i majestatem, gniewem i karceniem,

Pojawia się na Wschodzie,

by ujawnić się wszystkim ludziom!


Na podstawie Rozdziału 26 „Słów Bożych dla całego wszechświata” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 99 Wszystko jest dokonane przez słowo Boga

Dalej: 101 Cel Bożego planu zarządzania

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce