246 Tylko dążenie do prawdy może przynieść życie

Aby zyskać prawdę, życie oraz zmianę usposobienia,

musimy przyjąć sąd i karcenie.

Aby być uczciwym, a nie tylko jakoś sobie radzić z naszym obowiązkiem,

Musimy chętnie przyjąć przycinanie.

Aby wejść w rzeczywistość prawdy, zasłużyć na Bożą pochwałę,

musimy we wszystkim. praktykować prawdę

Aby zostać udoskonalonym, zgodnym z Chrystusem,

musimy przejść wiele bolesnych prób.

Winy z przeszłości są dla mnie nauczką.

Pragnę naprawić moje przeszłe błędy.

Będę stale dążył do prawdy,

choć mogę jeszcze ponieść porażki i niepowodzenia.

Dzięki próbom i oczyszczaniu zakosztowuję Bożej miłości,

a moja miłość do Boga się oczyszcza.

Boże! Pragnę blisko podążać za Tobą.

Nigdy nie przestanę dążyć do prawdy, by zyskać życie.

Zachowam Twoją drogę życia i radę, niosąc o Tobie donośne świadectwo.

Aby zyskać prawdę, życie oraz zmianę usposobienia,

musimy przyjąć sąd i karcenie.

Aby być uczciwym, a nie tylko jakoś sobie radzić z naszym obowiązkiem,

Musimy chętnie przyjąć przycinanie.

Aby wejść w rzeczywistość prawdy, zasłużyć na Bożą pochwałę,

musimy we wszystkim. praktykować prawdę

Aby zostać udoskonalonym, zgodnym z Chrystusem,

musimy przejść wiele bolesnych prób.

Dzięki Bożemu sądowi moje skażenie ustępuje.

Dobrze wykonuję swój obowiązek, jestem prawdziwym człowiekiem.

Pragnę być posłuszny Bożym ustaleniom,

bez względu na to, jak wielkie są próby i ból.

Pozyskam prawdę i będę trwać przy świadectwie.

Będę kochać Boga i nieść o Nim świadectwo.

Boże! Pragnę podążać blisko za Tobą.

Nigdy nie przestanę dążyć do prawdy, by zyskać życie.

Pragnę więcej sądu, aby zostać obmytym.

Pozyskanie prawdy oraz zbawienie są dla mnie zaszczytem.

Aby zyskać prawdę, życie oraz zmianę usposobienia,

musimy przyjąć sąd i karcenie.

Aby być uczciwym, a nie tylko jakoś sobie radzić z naszym obowiązkiem,

Musimy chętnie przyjąć przycinanie.

Aby wejść w rzeczywistość prawdy i zasłużyć na Bożą pochwałę,

musimy we wszystkim praktykować prawdę.

Aby zostać udoskonalonym, zgodnym z Chrystusem,

musimy przejść wiele bolesnych prób.

Wstecz: 245 Proszę jedynie o to, by kochać Boga przez całe swoje życie

Dalej: 247 O Boże, moje serce już należy do Ciebie

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze