Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

136 Tylko dążenie do prawdy może przynieść życie

Aby zyskać prawdę, życie oraz zmianę usposobienia,

musimy przyjąć sąd i karcenie.

Aby być uczciwym, a nie tylko jakoś sobie radzić z naszym obowiązkiem,

Musimy chętnie przyjąć przycinanie.

Aby wejść w rzeczywistość prawdy, zasłużyć na Bożą pochwałę,

musimy we wszystkim. praktykować prawdę

Aby zostać udoskonalonym, zgodnym z Chrystusem,

musimy przejść wiele bolesnych prób.

Winy z przeszłości są dla mnie nauczką.

Pragnę naprawić moje przeszłe błędy.

Będę stale dążył do prawdy,

choć mogę jeszcze ponieść porażki i niepowodzenia.

Dzięki próbom i oczyszczaniu zakosztowuję Bożej miłości,

a moja miłość do Boga się oczyszcza.

Boże! Pragnę blisko podążać za Tobą.

Nigdy nie przestanę dążyć do prawdy, by zyskać życie.

Zachowam Twoją drogę życia i radę, niosąc o Tobie donośne świadectwo.

Aby zyskać prawdę, życie oraz zmianę usposobienia,

musimy przyjąć sąd i karcenie.

Aby być uczciwym, a nie tylko jakoś sobie radzić z naszym obowiązkiem,

Musimy chętnie przyjąć przycinanie.

Aby wejść w rzeczywistość prawdy, zasłużyć na Bożą pochwałę,

musimy we wszystkim. praktykować prawdę

Aby zostać udoskonalonym, zgodnym z Chrystusem,

musimy przejść wiele bolesnych prób.

Dzięki Bożemu sądowi moje skażenie ustępuje.

Dobrze wykonuję swój obowiązek, jestem prawdziwym człowiekiem.

Pragnę być posłuszny Bożym ustaleniom,

bez względu na to, jak wielkie są próby i ból.

Pozyskam prawdę i będę trwać przy świadectwie.

Będę kochać Boga i nieść o Nim świadectwo.

Boże! Pragnę podążać blisko za Tobą.

Nigdy nie przestanę dążyć do prawdy, by zyskać życie.

Pragnę więcej sądu, aby zostać obmytym.

Pozyskanie prawdy oraz zbawienie są dla mnie zaszczytem.

Aby zyskać prawdę, życie oraz zmianę usposobienia,

musimy przyjąć sąd i karcenie.

Aby być uczciwym, a nie tylko jakoś sobie radzić z naszym obowiązkiem,

Musimy chętnie przyjąć przycinanie.

Aby wejść w rzeczywistość prawdy i zasłużyć na Bożą pochwałę,

musimy we wszystkim praktykować prawdę.

Aby zostać udoskonalonym, zgodnym z Chrystusem,

musimy przejść wiele bolesnych prób.

Wstecz:Proszę jedynie o to, by kochać Boga przez całe swoje życie

Dalej:Jesienią tamtego roku

Powiązane treści

 • Nastawienie Hioba do Bożych błogosławieństw

  Ⅰ Hiob wierzył w sercu swym, że wszystko, co miał, darem było Boga, nie pracą jego rąk. Nie brał błogosławieństw, by wykorzystać je, lecz trzymał się …

 • Próby wymagają wiary

  Ⅰ W obliczu prób ludzie słabi są, negatywne uczucia żywią. Nie widzą jasno, czego chce Bóg, ani najlepszej ścieżki praktyki. Lecz musisz wierzyć w dzi…

 • Hymn Królestwa (Ⅰ) Królestwo zstępuje na ziemię

  Ⅰ Аа… Аа… Аа… Аа… Królestwo Boże zstąpiło na ziemię. Osoba Boga pełna jest obfitości i bogactwa. Jak można tym nie cieszyć się (nie cieszyć się)? Jak …

 • Bóg w milczeniu zaopatruje wszystkich

  Ⅰ Bóg potrzeby ludzi zaspokaja, zawsze. Obserwuje myśli ich, jak serca ich zmieniają się. I daje im potrzebną ulgę, zachęcając i prowadząc ich. Temu, …