386 Cel, do którego człowiek powinien dążyć w swojej wierze w Boga

Prawdziwa wiara w Boga

to przyjęcie Jego słowa jako rzeczywistości

i poznawanie Boga w oparciu o Jego słowo,

by osiągnąć prawdziwą miłość do Niego.

Mówiąc krótko: wiara w Boga służy temu,

aby słuchać Boga, kochać Go

i wypełniać to, co przykazał ci.

Oto jest wiary w Boga cel.

Celem jest posiąść wiedzę o Jego pięknie,

o tym, jak godny jest uwielbienia,

jak w stworzeniach dokonuje dzieła zbawienia,

jak je udoskonala.

Oto minimum wiedzy,

jaką musisz mieć w swojej wierze w Boga.

Wiara w Boga nie powinna służyć tylko temu, by

dostrzegać każdy znak i cud,

nie powinna też służyć tylko dobru twego ciała.

Dążenie do poznania Boga i zdolność słuchania Go

tak jak Piotr, przestrzegania Jego woli aż do śmierci -

właśnie to w głównej mierze należy osiągnąć.


Wiara w Boga to przede wszystkim zmiana

życia w ciele na życie miłością do Boga,

zmiana życia w naturalności

na życie w istocie Bożej.

To wyrwanie się spod panowania szatana,

by żyć pod opieką i pod ochroną Boga,

to umiejętność bycia posłusznym Bogu,

a nie swojemu ciału.

To oddanie Bogu całego serca,

pozwolenie, by uczynił cię doskonałym,

to uwolnienie się od zepsucia

szatańskiego usposobienia.

Wiara w Boga służy temu,

by moc i chwała Boga objawiły się w tobie.

Wiara w Boga nie powinna służyć tylko temu, by

dostrzegać każdy znak i cud,

nie powinna też służyć tylko dobru twego ciała.

Dążenie do poznania Boga i zdolność słuchania Go

tak jak Piotr, przestrzegania Jego woli aż do śmierci -

właśnie to w głównej mierze należy osiągnąć.

Moc i chwała Boga mają się w tobie objawić,

byś spełniał wolę Boga

i wypełniał Boży plan.

Będziesz mógł nieść świadectwo o Bogu w obliczu szatana.


Adaptacja na podstawie: Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 385 Cel Bożych ustaleń dotyczących człowieka

Dalej: 387 Kluczem do wiary jest przyjęcie Bożych słów jako rzeczywistości życia

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

190 Sąd przebudził moje serce

ⅠCzego powinienem szukać w swej wierze?Teraz doświadczyłem przebudzenia.Wcześniej wierzyłem w Pana tylko dla błogosławieństw.Dość...

1018 Oznaki Bożego zwycięstwa

Człowiek wraca do swej pierwotnej postaci.Wypełnia swoje obowiązki, zna miejsce swe,przestrzega tego, co ustalił Bóg.Wówczas Bóg zyska...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze