510 Cel, do którego człowiek powinien dążyć w swojej wierze w Boga

I

Prawdziwa wiara w Boga

to przyjęcie Jego słowa

jako rzeczywistości

i poznawanie Boga w oparciu

o Jego słowo,

by osiągnąć prawdziwą miłość

do Niego.

Mówiąc krótko:

wiara w Boga służy temu,

aby słuchać Boga, kochać Go

i wypełniać to, co przykazał ci.

Oto jest wiary w Boga cel.

Celem jest posiąść wiedzę

o Jego pięknie,

o tym, jak godny jest uwielbienia,

jak w stworzeniach

dokonuje dzieła zbawienia,

jak je udoskonala.

Oto minimum wiedzy,

jaką musisz mieć w swojej

wierze w Boga.

Wiara w Boga nie powinna

służyć tylko temu, by

dostrzegać każdy znak i cud,

nie powinna też

służyć tylko dobru twego ciała.

Dążenie do poznania Boga

i zdolność słuchania Go

tak jak Piotr,

przestrzegania Jego woli aż do śmierci -

właśnie to w głównej mierze

należy osiągnąć.

II

Wiara w Boga

to przede wszystkim zmiana

życia w ciele na życie miłością do Boga,

zmiana życia w naturalności

na życie w istocie Bożej.

To wyrwanie się

spod panowania szatana,

by żyć pod opieką i pod ochroną Boga,

to umiejętność bycia posłusznym Bogu,

a nie swojemu ciału.

To oddanie Bogu całego serca,

pozwolenie, by uczynił cię doskonałym,

to uwolnienie się od zepsucia

szatańskiego usposobienia.

Wiara w Boga służy temu,

by moc i chwała Boga

objawiły się w tobie.

Wiara w Boga nie powinna

służyć tylko temu, by

dostrzegać każdy znak i cud,

nie powinna też służyć tylko

dobru twego ciała.

Dążenie do poznania Boga

i zdolność słuchania Go

tak jak Piotr,

przestrzegania Jego woli aż do śmierci -

właśnie to w głównej mierze

należy osiągnąć.

--

Moc i chwała Boga

mają się w tobie objawić,

byś spełniał wolę Boga

i wypełniał Boży plan.

Będziesz mógł nieść

świadectwo o Bogu w obliczu szatana.

Na podstawie rozdziału

„Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 509 Zasady działania dla wierzących

Dalej: 511 Jak wkroczyć w rzeczywistość Bożych słów

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

122 Próby wymagają wiary

Ⅰ W obliczu prób ludzie słabi są, negatywne uczucia żywią. Nie widzą jasno, czego chce Bóg, ani najlepszej ścieżki praktyki. Lecz musisz...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce