386 Cel, do którego człowiek powinien dążyć w swojej wierze w Boga

Prawdziwa wiara w Boga

to przyjęcie Jego słowa jako rzeczywistości

i poznawanie Boga w oparciu o Jego słowo,

by osiągnąć prawdziwą miłość do Niego.

Mówiąc krótko: wiara w Boga służy temu,

aby słuchać Boga, kochać Go

i wypełniać to, co przykazał ci.

Oto jest wiary w Boga cel.

Celem jest posiąść wiedzę o Jego pięknie,

o tym, jak godny jest uwielbienia,

jak w stworzeniach dokonuje dzieła zbawienia,

jak je udoskonala.

Oto minimum wiedzy,

jaką musisz mieć w swojej wierze w Boga.

Wiara w Boga nie powinna służyć tylko temu, by

dostrzegać każdy znak i cud,

nie powinna też służyć tylko dobru twego ciała.

Dążenie do poznania Boga i zdolność słuchania Go

tak jak Piotr, przestrzegania Jego woli aż do śmierci -

właśnie to w głównej mierze należy osiągnąć.

Wiara w Boga to przede wszystkim zmiana

życia w ciele na życie miłością do Boga,

zmiana życia w naturalności

na życie w istocie Bożej.

To wyrwanie się spod panowania szatana,

by żyć pod opieką i pod ochroną Boga,

to umiejętność bycia posłusznym Bogu,

a nie swojemu ciału.

To oddanie Bogu całego serca,

pozwolenie, by uczynił cię doskonałym,

to uwolnienie się od zepsucia

szatańskiego usposobienia.

Wiara w Boga służy temu,

by moc i chwała Boga objawiły się w tobie.

Wiara w Boga nie powinna służyć tylko temu, by

dostrzegać każdy znak i cud,

nie powinna też służyć tylko dobru twego ciała.

Dążenie do poznania Boga i zdolność słuchania Go

tak jak Piotr, przestrzegania Jego woli aż do śmierci -

właśnie to w głównej mierze należy osiągnąć.

Moc i chwała Boga mają się w tobie objawić,

byś spełniał wolę Boga

i wypełniał Boży plan.

Będziesz mógł nieść świadectwo o Bogu w obliczu szatana.

Na podstawie rozdziału „Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 385 Cel Bożych ustaleń dotyczących człowieka

Dalej: 387 Kluczem do wiary jest przyjęcie Bożych słów jako rzeczywistości życia

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

1018 Oznaki Bożego zwycięstwa

Człowiek wraca do swej pierwotnej postaci.Wypełnia swoje obowiązki, zna miejsce swe,przestrzega tego, co ustalił Bóg.Wówczas Bóg zyska...

296 Smutek skażonej ludzkości

ⅠCzłowiek kroczył przez wieki przy Bogu,ale nie wiedział, że panuje Bóg nad wszystkim,rządzi losem wszystkich istnień,porządkuje je i...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze