79 Dzieło sądu musi być wykonane przez samego Boga

Sąd to użycie prawdy do podbicia ludzkości,

więc nie ma wątpliwości,

że Bóg zjawia się w obrazie wcielonym,

by działać wśród ludzi.

W dniach ostatecznych Chrystus

poprzez prawdę będzie nauczał ludzi,

ujawni im wszystkie prawdy.

To jest Boże dzieło sądu.


Wielu ludzi niepokoi drugie wcielenie Boga.

Trudno im uwierzyć, że Bóg stanie się ciałem,

by czynić dzieło sądu, lecz Bóg mówi,

że Jego dzieło przekracza ludzkie oczekiwania

i trudno jest ludziom je przyjąć.

Bo ludzie to tylko larwy na ziemi

a Bóg jest najwyższy.


Bóg jest Tym, który wypełnia wszechświat.

Umysł ludzki to dół z brudną wodą,

w którym żyją larwy,

a każde dzieło Jego myśli to sama mądrość.


Sąd należy tylko do Boga,

tylko sam Bóg może go dokonać.

Człowiek Boga nie zastąpi.


Człowiek chce konkurować z Bogiem i przegra.

Nie myślcie, żeście warci więcej niż złoto.

Inni przyjmują Boży sąd, czemu wy nie możecie?

Czy uważacie, że jesteście lepsi od innych?

Inni kłaniają się prawdzie, czemu wy nie możecie?

Dzieła Boga nikt nie wstrzyma.


Bóg nie powtórzy dzieła sądu

dlatego, że wnieśliście jakiś wkład,

będziecie bardzo żałować,

że straciliście taką cenną szansę.


Sąd należy tylko do Boga,

tylko sam Bóg może go dokonać.

Człowiek Boga nie zastąpi.


Jeśli nie wierzysz słowu Boga,

czekaj aż osądzi cię wielki biały tron!

Izraelici odrzucili Jezusa,

lecz On odkupił człowieka,

dzieło to objęło cały wszechświat,

każdy zakątek ziemi.

Czy Bóg tego dawno nie urzeczywistnił?

Jeśli czekasz, aby Jezus wziął cię do nieba,

to jesteś uparty niczym osioł.

Twoja wiara fałszywa, Jezus cię odrzuci,

nie jesteś wierny prawdzie,

szukasz błogosławieństw.

Nie będzie litości,

On rzuci cię w jezioro ognia,

byś płonął przez tysiące lat.


Sąd należy tylko do Boga,

tylko sam Bóg może go dokonać.

Człowiek Boga nie zastąpi, nie zastąpi.


Adaptacja na podstawie: Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 78 Ujrzenie obrazu Syna Człowieczego w Jego sądzie i karceniu

Dalej: 80 Konsekwencje unikania sądu

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze