35 Chwalcie ukończenie wielkiego dzieła Bożego

W dniach ostatecznych słowo Chrystusa sądzi całą ludzkość.

Zaczął się wiek królestwa.

Wszystko jest teraz odnawiane

poprzez słowa wypowiadane przez Boga.

Wszystko staje się piękne i nowe.

Wszystko się ożywia, odświeża i odnawia.

Radując się, chwalimy Boga.

Niebiosa wzbierają naszymi pieśniami i głosami.

Och, wysławiajcie Go! Och, wykrzyczcie to i zaśpiewajcie! Och!

Uwielbienie dla Boga przepełnia lud Boży. Och!

Sąd zaczął się w domu Bożym,

ujawniając Jego sprawiedliwość.

Lud Boży oddaje Mu pokłon,

oczyszczony przez Jego sąd.

Och, kierując się Jego słowami, możemy przejść przez próby.

I zyskujemy Jego przychylność, gdy niesiemy o Nim świadectwo.

Uhonorowani posłannictwem od Boga,

obwieszczamy i świadczymy o Jego dziełach.

Och, wysławiajcie Go! Och, wykrzyczcie to i zaśpiewajcie! Och!

Uwielbienie dla Boga przepełnia lud Boży. Och!

Boże dzieło szybko się zmienia,

trudno je pojąć, a my jesteśmy już przekonani.

Słowa Boga wszystkiego dokonują,

klasyfikują ludzi według rodzaju.

Ci, którzy kochają Boga, są Mu posłuszni, lecz ci, którzy Mu się sprzeciwiają, są unicestwiani.

Chwalimy Jego mądrość i wszechmoc,

On jest pod każdym względem sprawiedliwy.

Wychwalamy Jego usposobienie, tak cudowne.

Och, wysławiajcie Go! Och, wykrzyczcie to i zaśpiewajcie! Och!

Uwielbienie dla Boga przepełnia lud Boży. Och!

Chwalcie ukończenie wielkiego dzieła Bożego,

On uczynił grupę zwycięzców.

Wybrani przez Boga akceptują to, że On patrzy,

każdy wykonuje swój obowiązek.

Starają się jak najlepiej wypełniać wolę Bożą.

Wszyscy, którzy Go kochają, są udoskonalani.

Cały świat jest pełen

Jego sprawiedliwości i świętości.

Jego królestwo jest naprawdę święte.

Nasze pieśni uwielbienia nigdy nie ustaną!

Och, wychwalajcie Go! Radujcie się i śpiewajcie! Och!

Nasze pieśni uwielbienia nigdy, przenigdy nie ustaną,

o tak, nigdy nie ustaną.

Wstecz: 34 Wychwalanie Boga Wszechmogącego nigdy nie ustanie

Dalej: 36 Chwalcie powrót Boga do Syjonu

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

86 Pieśń o słodkiej miłości

I W moim sercu skrywa się Twoja miłość. Która zbliża mnie do Ciebie w najmilszy sposób. Praca w służbie Twemu sercu uczyniła me serce...

220 Jak szukać śladów Boga

Ⅰ Skoro szukamy śladów Boga, musimy szukać, szukać Jego woli. Szukać Bożych słów i wypowiedzi Boga. Szukać Bożych wypowiedzi słów. Bo gdzie...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce