33 Chwal zwycięstwo Boga Wszechmogącego

Śpiewaj pieśń ku chwale Boga Wszechmocnego.

Niech melodia płynie z każdego serca.

Chwała Bogu, który wcielił się tu na ziemi,

głosząc prawdę, aby obmyć i zbawić ludzi.

Słyszymy Jego głos i widzimy, jak się pojawia.

Z radością w sercach wracamy do domu Bożego.

Żywią nas słowa Boże, raduje dzieło Ducha.

Rozumiemy prawdę, a nasze serca są wolne.

Słowa Boże: jedyna prawda, droga do życia wiecznego.

Radujemy się na nowe życie z Bogiem twarzą w twarz.

Syjon wiwatuje, bo królestwo Boże zstapiło na ziemię.

Chwalimy Boga Wszechmocnego za Jego zwycięstwo,

za Jego zwycięstwo, za Jego zwycięstwo.

Śpiewaj pieśń ku chwale Boga Wszechmocnego.

Niech melodia wybrzmi naszą miłość do Niego.

Chwal Jego słuszny osąd, gdy nas obmywa i zbawia.

Przyjmując Jego osąd, stajemy się nowymi ludźmi.

Oczyszczanie i próby wiążą się z cierpieniem,

jednak zmieniło to nasze zepsute usposobienie.

Praktykujemy prawdę i żyjemy w świetle.

Wyzwoleni i wolni, szczerze kochamy Boga.

Wszyscy ludzie są posłuszni Bogu, wspólnie Go chwaląc.

Znamy Boga Wszechmocnego, mamy bogobojne serca.

Wygnaliśmy szatana i zyskaliśmy Boże zbawienie.

Chwalimy Boga Wszechmocnego za Jego zwycięstwo,

za Jego zwycięstwo, za Jego zwycięstwo.

Śpiewaj pieśń ku chwale Boga Wszechmocnego.

Niech brzmienie pieśni wstrząśnie całym światem.

Chwal słowa Boże, świadczące o Jego wszechmocy,

które niszczą szatana, tworzą grupę zwycięzców,

które szerzą się wśród ludów i krajów.

Ukazuje się królestwo Chrystusa.

Słowa Boże dzierżą władzę na ziemi.

Wszystkie narody i ludzie wspólnie wielbią Boga.

Cały lud Boży cieszy się z niebiańskich błogosławieństw na ziemi.

Wszystko się raduje, bo wielkie dzieło Boże zostało osiągnięte.

Jego chwała świeci tak jasno na firmamencie.

Dlatego wygląd nieba i ziemi jest całkowicie nowy.

Chwalimy Boga Wszechmocnego za Jego zwycięstwo.

Śpiewaj pieśń ku chwale Boga Wszechmocnego.

Wszytko się raduje, bo Bóg powrócił i zwyciężył.

Śpiewaj pieśń ku chwale Boga Wszechmocnego.

Wszytko się raduje, bo Bóg powrócił i zwyciężył.

Wstecz: 32 Uwielbiamy Cię, wcielony Boże Wszechmogący

Dalej: 34 Tańczmy wokół tronu

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze