225 Źródło sprzeciwu faryzeuszy wobec Jezusa

Chcesz wiedzieć czemu faryzeusze sprzeciwiali się Jezusowi

i jaka jest ich istota?

Mieli pełno fantazji o Mesjaszu,

wierzyli tylko w Jego przyjście, a nie szukali prawdy życia.

Do dziś wciąż na Niego czekają, nie znając drogi prawdy lub życia.

Jak ludzie tak nierozsądni, uparci i nieświadomi mogliby zyskać

Boże błogosławieństwo?

Jak mogliby ujrzeć Mesjasza?

Sprzeciwili się Jezusowi

dlatego, że nie poznali drogi prawdy, którą głosił Jezus;

nie rozumieli Mesjasza ani dzieła Ducha Świętego,

bo nigdy Go nie widzieli ani z Nim nie przebywali.

Popełnili błąd, składając próżny hołd imieniu Mesjasza,

zarazem sprzeciwiali się Jego istocie na wszelkie sposoby.

Nieposłuszni, uparci, aroganccy,

wierzyli w Boga w myśl tej zasady:

nieważne, jak głębokie Twe nauczanie, jak znaczący autorytet,

nie jesteś Chrystusem, jeśli nie nazywają Ciebie Mesjaszem.

Czyż te opinie nie są absurdalne i śmieszne?

Czyż nie jest ci bardzo łatwo popełnić

błędy dawnych faryzeuszy,

biorąc pod uwagę, że zupełnie nie rozumiesz Jezusa?

Czy jesteś zdolny rozpoznać drogę prawdy?

Możesz zagwarantować, że nie sprzeciwisz się Chrystusowi?

Czy jesteś zdolny podążać za dziełem Ducha Świętego?

Jeśli nie wiesz, czy sprzeciwisz się Chrystusowi,

Bóg mówi, że już żyjesz na krawędzi śmierci.


Na podstawie rozdziału „Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 224 Ci, którzy nie przyjmują prawdy, nie nadają się do zbawienia

Dalej: 226 Czy Trójca istnieje?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

281 Czas

ISamotna dusza z dala przybywa,sprawdza przyszłość, przeszłości szuka,żmudnie trudzi się i goni za snem.Nie wie skąd przychodzi, ani dokąd...

210 Jak szukać śladów Boga

ⅠSkoro szukamy śladów Boga,musimy szukać, szukać Jego woli.Szukać Bożych słów i wypowiedzi Boga.Szukać Bożych wypowiedzi słów.Bo gdzie są...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce