225 Źródło sprzeciwu faryzeuszy wobec Jezusa

Czy znacie istotę faryzeuszy

i przyczynę ich walki z Jezusem?

Odpowiedzią jest to,

że mieli w głowach pełno

wyobrażeń o Mesjaszu.


Faryzeusze wierzyli tylko,

że Mesjasz kiedyś przybędzie,

lecz do prawdy życia nie dążyli.

Nawet dziś czekają na Mesjasza,

bo nie znają drogi życia

i o drodze prawdy nie wiedzą nic.


Czy takim ignorantom, głupim i upartym,

Bóg mógł błogosławić?

Jak tacy ludzie mogliby ujrzeć Mesjasza?


Sprzeciwiali się Jezusowi,

bo niczego nie wiedzieli

o dziele Ducha Świętego i jego kierunku,

drogi prawdy, o której mówił Jezus,

zupełnie nie znali,

a i Mesjasza nie pojmowali wcale.


Ponieważ nigdy nie widzieli Mesjasza,

błędnie trwali przy Jego imieniu,

istocie Jego sprzeciwiając się raz po raz.


Nieposłuszni prawdzie, aroganccy

i uparci byli faryzeusze.

Ich wiara w Boga opierała się na tym,

że bez względu na głębię Twej nauki

albo autorytet, który masz,

Chrystus musi nosić imię Mesjasz.


Czy to nie śmieszne i niedorzeczne?

Czy popełnicie błąd faryzeuszy,

skoro wcale nie znacie Jezusa?

Czy rozpoznajesz drogę prawdy?

Czy Chrystusowi nie sprzeciwisz się?

Czy umiesz iść za dziełem Ducha Świętego?


Jeśli nie wiesz,

czy sprzeciwisz się Chrystusowi,

to, jak powiada Bóg,

żyjesz na krawędzi śmierci już dziś.


Adaptacja na podstawie: Zanim ujrzysz duchowe ciało Jezusa, Bóg stworzy już na nowo niebo i ziemię, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 224 Ci, którzy nie przyjmują prawdy, nie nadają się do zbawienia

Dalej: 226 Czy Trójca istnieje?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

610 Naśladujcie Pana Jezusa

ⅠJezus wypełnił misję Boga,dzieło odkupienia wszystkich ludzi,oddając swoje troski Bożej wolibez egoistycznych celów i planów.Na pierwszym...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze