695 Postawa Piotra wobec prób

1 Tyle razy Bóg poddał Piotra próbom, które oczywiście pozostawiały go na wpół umarłym, ale nawet pośród tych setek prób ani razu nie stracił wiary w Niego, ani się Nim nie rozczarował. Nawet gdy Bóg powiedziałm, że już go odrzucił, jego serce nie osłabło ani nie popadł w rozpacz, ale nadal realizował, jak wcześniej, swe zasady, aby urzeczywistniać swoją miłość do Boga. Kiedy Bóg mu to powiedział, mimo tego, że Go kochał, nie pochwalił go, ale ostatecznie miał go wrzucić w ręce szatana. Pośród tych prób, które nie dotknęły jego ciała, ale były próbami słownymi, wciąż modlił się do Niego.

2 O, Boże! Czy wśród niebios i ziemi oraz miriadów rzeczy jest jakiś człowiek, jakieś stworzenie albo cokolwiek, co by nie było w Twoich rękach, Wszechmocny? Kiedy chcesz okazać mi miłosierdzie, moje serce wielce się raduje z powodu Twojego miłosierdzia; kiedy chcesz wykonać sąd nade mną, choć jestem niegodzien, czuję tym głębiej tajemnicę Twoich czynów, gdyż jesteś pełen władzy i mądrości. Choć moje ciało może cierpieć, jestem pocieszony w moim duchu. Jak mógłbym nie wywyższać Twojej mądrości i Twoich czynów? Nawet jeśli umrę po poznaniu Ciebie, zawsze będę na to gotowy i chętny.

3 Pośród tych rodzajów prób, mimo że Piotr nie był w stanie dokładnie uchwycić Bożych zamiarów, oczywiste jest, że uznawał to za sprawę dumy i osobistej chwały, że Bóg się nim posługiwał i wcale nie był przygnębiony z tego powodu, że był poddany próbie. Przez swoją lojalność w Bożej obecności i przez Boże błogosławieństwo dla niego stał się przykładem i wzorem dla ludzkości na tysiące lat. Czy nie jest to właśnie przykład, który powinniście naśladować? W tym czasie powinniście pomyśleć i postarać się pojąć, dlaczego Bóg dał tak rozległy opis Piotra. Powinno to służyć wam jako kodeks postępowania.

Na podstawie Rozdziału 6 „Słów Bożych dla całego wszechświata” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 694 Rozumienie karcenia i sądu przez Piotra

Dalej: 696 Musisz wiedzieć, jak doświadczać dzieła Boga

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce