810 Piotr zawsze dążył do poznania Boga

Kiedy Piotr po raz pierwszy poszedł za Jezusem, na początku wierzył, że Jezus został zesłany przez Boga jako apostoł, i nie postrzegał Jezusa jako Chrystusa. Doświadczył słów Boga, zmagał się z samym sobą i cierpiał dla Boga, ale nie znał Jego dzieła. Po okresie doświadczeń Piotr zobaczył w Jezusie wiele z uczynków Boga, zobaczył wspaniałość Boga i zobaczył w Jezusie dużą część istoty Boga. Zobaczył też, że słowa Jezusa nie mogły zostać wypowiedziane przez człowieka, a dzieło, którego Jezus dokonał, nie mogło wyjść spod ludzkiej ręki. Co więcej, w słowach i działaniach Jezusa Piotr zobaczył wiele z mądrości Boga i wiele boskiego dzieła.

W trakcie swoich doświadczeń nie tylko poznał siebie, ale również skupił się na obserwowaniu działań Jezusa, dzięki którym odkrył wiele nowych rzeczy, a mianowicie, że w Bożym dziele dokonanym za pośrednictwem Jezusa istnieje wiele wyrażeń praktycznego Boga i że słowa Jezusa, Jego czyny, sposób, w jaki przewodził kościołom oraz wypełniane przez Niego dzieło, różnią się od tego, co robią zwykli ludzie. Tym samym Piotr pobrał u Jezusa wiele nauk, które powinien był pobrać, i zdobył pewną wiedzę o Nim, zanim Jezus został przybity do krzyża – wiedzę, która stanowiła podstawę dozgonnej lojalności wobec Jezusa i ukrzyżowania Piotra głową w dół dla Pana.

Adaptacja na podstawie: Tylko ci, którzy znają Boga, mogą nieść o Nim świadectwo, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 809 Jak pójść ścieżką Piotra

Dalej: 811 To, jak Piotr dążył do prawdy, było najbardziej zgodne z wolą Bożą

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

610 Naśladujcie Pana Jezusa

ⅠJezus wypełnił misję Boga,dzieło odkupienia wszystkich ludzi,oddając swoje troski Bożej wolibez egoistycznych celów i planów.Na pierwszym...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze