47 Tylko Bóg Wszechmogący jest wiecznym, zmartwychwstałym życiem

1 Góry i rzeki podlegają ciągłym przemianom, strumienie płyną swoim biegiem, a życie ludzkie nie jest tak trwałe, jak ziemia i niebo. Tylko Bóg Wszechmogący jest wiecznym, zmartwychwstałym życiem, wiecznie żywym przez pokolenia! Wszystkie rzeczy i zdarzenia są w Jego rękach, szatana zaś ma On pod stopą. Dziś, będąc przeznaczeni i wybrani przez Boga, jesteśmy przez Niego zbawieni od władzy szatana. Jest On zaprawdę naszym Zbawicielem. Wykuto w nas wieczne, zmartwychwstałe życie Chrystusa, tak więc jest nam przeznaczone złączyć się z życiem Boga, możemy stanąć z Nim twarzą w twarz, możemy Go jeść i pić, i cieszyć się Nim. Taki jest Boży trud i wyzbyte egoizmu poświęcenie.

2 Zima przechodzi we wiosnę pośród wiatrów i mrozów. Boża wiara i determinacja nie słabną pomimo najliczniejszych nawet życiowych cierpień, prześladowań i udręk, pomimo wzgardy i oszczerstw świata, pomimo sfabrykowanych oskarżeń ze strony władzy. Aby jak najpełniej urzeczywistnić swoją wolę i swój plan zarządzania, Bóg rezygnuje ze swojego życia. Z myślą o całym swym ludzie Bóg nie szczędzi wysiłków, by go do syta wyżywić i napoić. Niezależnie od tego, jak wielkimi jesteśmy ignorantami i jak bardzo jesteśmy trudni, wystarczy, że okażemy Mu posłuszeństwo, a zmartwychwstałe życie Chrystusa przemieni naszą starą naturę… Z myślą o swych pierworodnych synach Bóg niezmordowanie się trudzi, wyrzeka się snu i jedzenia. Ileż to dni i nocy, pośród nieznośnych upałów czy też lodowatego zimna – Bóg niestrudzenie strzeże Syjonu.

3 Świat, dom, własne dzieło – zupełnie zarzucone, dobrowolnie, żadne uciechy świata go nie dotkną… Słowa wychodzące z Jego ust uderzają nas, wydobywając na jaw rzeczy skryte głęboko w naszych sercach. Jakże nie mielibyśmy zostać przekonani? Każde zdanie, które wychodzi z Jego ust, w każdej chwili staje się w nas rzeczywistością. Spośród wszystkich naszych czynów, w sferze publicznej i prywatnej, nie ma ani jednego takiego, który nie byłby Mu znany i którego On by nie widział: wszystko rzeczywiście ukaże się Jego oczom niezależnie od naszych planów i postanowień.

4 Zajmując swoje miejsce przed Nim, nasze dusze się radują, pełne otuchy i spokojne, zawsze mając poczucie wewnętrznej pustki i zaciągniętego u Boga długu. Jest to cud niewyobrażalny i trudny do pojęcia. Duch Święty dostarcza niezbitych dowodów, że Bóg Wszechmogący jest jedynym prawdziwym Bogiem! Nie sposób tego podważyć! My sami, ta grupa ludzi, zaznajemy prawdziwych błogosławieństw! Gdyby nie Boża łaska i miłosierdzie, musielibyśmy iść na zatracenie w ślad za szatanem. Tylko Bóg Wszechmogący może nas zbawić! O Boże Wszechmogący! To Ty otworzyłeś oczy naszego ducha, którymi oglądaliśmy tajemnice duchowego świata. Nieskończone są przestrzenie królestwa. Bądźcie czujni i czekajcie. Ten dzień nie może być zbyt odległy.

5 Wirują ognie wojny, unosi się dym z dział, aura jest coraz cieplejsza, klimat się zmienia, rozprzestrzeni się zaraza i ludzie muszą powymierać – nikła jest nadzieja na przetrwanie. O Boże Wszechmogący, Boże praktyczny! Ty jesteś naszą warowną basztą. Ty jesteś naszym schronieniem. Tłoczymy się pod Twoimi skrzydłami i nieszczęścia nie mogą nas dosięgnąć. Taka jest Twoja Boża ochrona i opieka. Wznieśmy głosy, by wyśpiewywać chwałę, niech rozbrzmiewa ona w całym Syjonie! Bóg Wszechmogący, Bóg praktyczny przygotował dla nas tak chwalebne przeznaczenie. Bądźcie czujni – czujni! Ten czas nie może być zbyt odległy.

Na podstawie Rozdziału 5 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 46 Tylko Bóg Wszechmogący może zbawić człowieka

Dalej: 48 Wszechświat odnowiony na Bożą chwałę

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

657 Próby wymagają wiary

ⅠW obliczu prób ludzie słabi są, negatywne uczucia żywią.Nie widzą jasno, czego chce Bóg,ani najlepszej ścieżki praktyki.Lecz musisz...

104 Żyję w obecności Boga

1 Codziennie zachowuję ciszę w obecności Boga, kontemplując i rozważając Jego słowo. Badam siebie i dostrzegam, że w moich myślach i mowie...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce