46 Tylko Bóg Wszechmogący może zbawić człowieka

Jak wielkie i cudowne są czyny Boga Wszechmogącego!

Rozbrzmiewa siedem trąb, siedem gromów dudni,

siedem mis wylewa Bóg Wszechmogący.

Zostanie to jawnie ukazane, nie ma żadnych wątpliwości.


Ci, którzy dziś całkowicie się ofiarują,

otrzymają wielkie błogosławieństwo Boże;

ci, którzy pragną zachować swe życie, stracą je.

Wszystko jest w rękach Boga Wszechmogącego.

Nie powinieneś już więcej wstrzymywać kroku.

Niebo i ziemia ulegają ogromnym zmianom.

Nie ma się gdzie ukryć, człowiek gorzko zapłacze;

nie ma wyboru.

Bóg nas kocha każdego dnia, jedynie Bóg Wszechmogący może nas zbawić.

To, czy spotyka nas nieszczęście, czy dostępujemy błogosławieństw,

zależy w całości od Boga Wszechmogącego.

My, ludzie, nie mamy tu nic do powiedzenia.


Podążaj za obecnym dziełem Ducha Świętego,

niech każdy ma w swym sercu jasność,

by nie trzeba było przypominać

o etapach, które osiągnęło Boże dzieło.

Powinieneś często stawać przed Bogiem Wszechmogącym

i prosić Go o wszystko.

On ześle ci wewnętrzne oświecenie,

On w trudnych chwilach otoczy cię opieką.

Bóg nas kocha każdego dnia, jedynie Bóg Wszechmogący może nas zbawić.

To, czy spotyka nas nieszczęście, czy dostępujemy błogosławieństw,

zależy w całości od Boga Wszechmogącego.

My, ludzie, nie mamy tu nic do powiedzenia.


Nie bój się! W całości należysz do Niego.

Z Jego ochroną i opieką – czegóż można się obawiać?

Już wkrótce wola Boża wypełni się.

Otwórz swe duchowe oczy, niebo się przemieni.

Po co się bać? Subtelnym ruchem swojej dłoni

Bóg może w jednej chwili obrócić niebo i ziemię w pył.

Czemuż zatem służą ludzkie zgryzoty i niepokoje?

Czy wszystko nie jest zawsze w rękach Boga?


Niebo i ziemia mogą się zmienić na Jego rozkaz.

My możemy stać się pełni na Jego rozkaz.

Nie obawiaj się, ze spokojem idź dalej,

lecz bądź także czujny i uważny,

bowiem wola Boga została wypełniona,

Jego projekt dobiegł końca, Jego plan zakończył się powodzeniem.

Wszyscy Jego synowie przybyli przed Jego tron,

wraz z Bogiem Wszechmogącym sądzą wszystkie narody i wszystkich ludzi.

Bóg nas kocha każdego dnia, jedynie Bóg Wszechmogący może nas zbawić.

To, czy spotyka nas nieszczęście, czy dostępujemy błogosławieństw,

zależy w całości od Boga Wszechmogącego.

My, ludzie, nie mamy tu nic do powiedzenia.

Ci, którzy prześladują kościół i krzywdzą Bożych synów,

zostaną surowo ukarani, to pewne!

Tych, którzy ofiarują Bogu szczere serce i strzegą wszystkiego,

Bóg umiłuje na zawsze, nigdy się to nie zmieni.


Adaptacja na podstawie: Wypowiedzi Chrystusa na początku, rozdz. 42, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 45 Bóg jest w niebie, a także na ziemi

Dalej: 47 Tylko Bóg Wszechmogący jest wiecznym, zmartwychwstałym życiem

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze