235 Myślenie człowieka jest zbyt zachowawcze

Dzieło Boga wciąż idzie w przód.

Choć ten sam jest jego cel,

zmienia się sposób, w jaki On działa,

więc się zmieniają ci, co idą z Nim.

Im więcej działa Bóg,

tym lepiej znają Go ludzie,

ich usposobienie zmienia się

poprzez dzieło Boga.


Dzieło Boga wciąż się zmienia,

więc ci, którzy nie wiedzą

o dziele Ducha Świętego,

oraz głupcy, którzy nie znają prawdy,

stają przeciw Bogu.

Na przekór ich pojęciom

dzieło Boga wciąż nowe, nigdy stare jest.


Bóg dzieł dawnych nie powtarza,

ale zawsze idzie wprzód.

Poprzez pryzmat dzieła z przeszłości

człowiek wciąż osądza dzieło Boga.

Trudno Bogu wykonywać

każdy etap w nowym wieku.

Wielką trudność ma człowiek.

Zbyt zachowawczo myśli!

Ogranicza dzieło Boga,

choć w ogóle go nie zna.


Porzucając Boga, człowiek traci życie,

prawdę i błogosławieństwa.

Odrzuca wszystko, co Bóg daje mu.

Myśli, że Bóg może tylko

być Bogiem w świetle prawa

i Bogiem ukrzyżowanym za ludzkość.


Ludzie ograniczają Boga do Biblii,

do starych praw przywiązani,

przykuci do martwych reguł.

Wielu także wierzy, że

każde nowe dzieło Boga

musi potwierdzać proroctwa.


Wierzą, że w każdym nowym etapie

ci, co idą za Nim z czystym sercem,

zobaczą objawienia,

inaczej to nie dzieło Boga jest.


Trudno ludziom poznać Boga,

a głupie serce jest i zarozumiałość

przeszkadza im przyjąć nowe dzieło.

Nie zgłębiają więc tego dzieła,

nie przyjmują go pokornie;

lecz spoglądają na nie z pogardą.


Ludzie oczekują od Boga objawień.

Czy to nie zachowanie buntowników?

Jak mieliby zyskać uznanie Boga?


Bóg dzieł dawnych nie powtarza,

ale zawsze idzie wprzód.

Poprzez pryzmat dzieła z przeszłości

człowiek wciąż osądza dzieło Boga.

Trudno Bogu wykonywać

każdy etap w nowym wieku.

Wielką trudność ma człowiek.

Zbyt zachowawczo myśli!

Ogranicza dzieło Boga,

choć w ogóle go nie zna.


Adaptacja na podstawie: Jak człowiek, który określił Boga na podstawie własnych pojęć, może otrzymywać objawienia Boże? w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 234 Boży wyznawcy powinni szukać Jego obecnej woli

Dalej: 236 Czy ci, którzy nie akceptują nowego dzieła Ducha Świętego, mogą zobaczyć ukazanie się Boga?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze