138 Człowiek musi świadczyć o Bogu na każdym etapie dzieła Bożego

Im bardziej człowiek współpracuje z Bogiem,

tym większą chwałę oddaje Mu.

Człowiek współpracuje przez świadectwo,

które musi nieść, i jego praktyką jest on.


Całe Boże zarządzanie

składa się z trzech etapów,

każdy etap stawia ludziom wymogi.

Z każdym wiekiem

wymagania Boga są coraz wyższe.

Dzieło Boga zmierza do zwieńczenia,

aż Słowo w ciele człowiekowi ukaże się.

Coraz więcej wymaga się od człowieka,

by coraz większe świadectwo o Bogu niósł.


Kiedyś człowiek musiał praw przestrzegać;

musiał być pokorny, a także cierpliwy.

Teraz ma być posłuszny

wszystkim planom Boga;

musi przede wszystkim kochać Go.


Człowiek musi kochać Boga,

cierpiąc udręki i trudności.

Tego Bóg wymaga od człowieka,

a ujawnia Boże zarządzanie to.


Całe Boże zarządzanie

składa się z trzech etapów,

każdy etap stawia ludziom wymogi.

Z każdym wiekiem

wymagania Boga są coraz wyższe.

Dzieło Boga zmierza do zwieńczenia,

aż Słowo w ciele człowiekowi ukaże się.

Coraz więcej wymaga się od człowieka,

by coraz większe świadectwo o Bogu niósł.


Każdy etap dzieła Boga jest głębszy,

coraz wyższe wymagania są przed ludźmi.

Boże zarządzanie zyskuje kształt.

Z powodu tych rosnących żądań

usposobienie ludzi zbliża się do norm,

których Bóg w wymaga.

Dopiero wtedy człowiek zrzuci więzy szatana.

U kresu dzieła Boga

ludzkość wyswobodzi się spod,

spod wpływu szatana.


Całe Boże zarządzanie

składa się z trzech etapów,

każdy etap stawia ludziom wymogi.

Z każdym wiekiem

wymagania Boga są coraz wyższe.

Dzieło Boga zmierza do zwieńczenia,

aż Słowo w ciele człowiekowi ukaże się.

Coraz więcej wymaga się od człowieka,

by coraz większe świadectwo o Bogu niósł,

o Bogu niósł.


Adaptacja na podstawie: Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 137 Dzieło Boże jest zawsze najbardziej praktyczne

Dalej: 139 Różnica między dziełem Boga i dziełem ludzi

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

256 Jak Bóg panuje nad wszystkim

ⅠOdkąd płacząc, przychodzisz na ten świat,obowiązek wypełniasz swój.Rolę swą przyjmujesz w Bożym porządku,w Bożym planie rozpoczynasz...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze