Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

479 Wizerunek tych, którymi posługuje się Bóg

Szybkość

479 Wizerunek tych, którymi posługuje się Bóg

Ci, którymi posługuje się Bóg, są inni od reszty.

Mogą zdawać się irracjonalni.

Ich więzi z innymi mogą nie wydawać się dobre.

Nie odzywają się lekkomyślnie.

Wysławiają się przyzwoicie.

W obliczu Boga w ich sercach panuje spokój.

Ci, którymi posługuje się Bóg,

nie okazują powierzchownej miłości, nie szukają poklasku.

Lecz gdy z ich ust płyną duchowe słowa,

otwierają swe serca i bezinteresownie niosą

wszystkim ludziom oświecenie,

które zyskali dzięki prawdziwemu doświadczeniu przed Bogiem.

W ten sposób okazują miłość do Boga

i wypełniają Bożą wolę.

Są pełni życia, uroczy i niewinni,

roztaczają aurę spokoju.

To wizerunek tych, którymi posługuje się Bóg.

Ci, którymi posługuje się Bóg,

gdy inni oczerniają ich lub wyszydzają,

nie dają władzy nad sobą

innym ludziom ani zdarzeniom,

zachowując spokój w obliczu Boga.

Takie osoby mają własne przemyślenia.

Nieważne, co czynią inni,

ich serca nigdy nie rozstają się z Bogiem.

Są pełni życia, uroczy i niewinni,

roztaczają aurę spokoju.

To wizerunek tych, którymi posługuje się Bóg.

Ci, którymi posługuje się Bóg,

gdy inni lekkomyślnie mielą językami,

trwają w spokoju, modlą się do Boga,

doszukują się Jego intencji, myślą o Jego słowie.

Nie zaprzątają sobie głowy

właściwymi relacjami z innymi ludźmi.

Ktoś taki na pozór nie ma własnej

życiowej filozofii.

Są pełni życia, uroczy i niewinni,

roztaczają aurę spokoju.

To wizerunek tych, którymi posługuje się Bóg.

Bóg tak posługuje się ludźmi,

że zwracają ku Niemu swe serca,

pragną Jego słowa i chcą szukać prawdy.

Jako tacy, ludzie mogą zostać oświeceni

i otrzymać dzieło Ducha Świętego.

Są pełni życia, uroczy i niewinni,

roztaczają aurę spokoju.

To wizerunek tych, którymi posługuje się Bóg.

Na podstawie rozdziału

„Nawiązanie właściwej relacji z Bogiem jest bardzo ważne”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Jak wyciszyć się przed Bogiem

Dalej:Kiedy otworzysz swoje serce na Boga

Powiązane treści