223 Życie jest cenne

1

Bezkresne niebo, okazałe i wspaniałe, nieskończenie cudowne.

Och, ludzie, którzy żyjecie na tej ziemi, kogo powinniście słuchać i czcić?

Pełne tajemnic jest to, jak Bóg wszystko stworzył i wszystkim zarządza.

Wszędzie widać cudowność uczynków Boga.

Ruch wszystkich rzeczy we wszechświecie leży całkowicie w rękach Boga.

Błogosławieństwa i nieszczęścia, jakich człowiek doświadcza, nie wymkną się spod kontroli ręki Boga.

Życie przemija w jednej chwili, więc musimy zadbać o to, by nie było żadnego żalu w naszych duszach.

Życie człowieka będzie miało sens jedynie wtedy, gdy będzie znał i kochał Boga.

2

Wierząc w Boga od wielu lat, rozumiem prawdę i wreszcie znam wolę Bożą.

Pokój duszy bierze się z życia według słowa Bożego.

Kiedy się wzajemnie kochamy, nasze życie staje się coraz bogatsze.

Oddawanie czci Bogu w duchu i prawdzie przynosi radość oraz żywotność.

Dzięki sądowi rozumiem prawdę i rozpoznaję Bożą miłość.

Widziałem, że moje zepsucie jest tak dogłębne, że nawet nie zasługuję na miano człowieka.

Prawdy wyrażone przez Boga wskazują mi ścieżkę życia.

Szczerze kochając Boga, wreszcie urzeczywistniam sensowne życie.

3

Bóg, który ukazuje się w ciele, i działa, to życiowa szansa.

Największym zaszczytem jest doświadczać trudności i cierpienia, by być doskonalonym.

Poddaję się Jego sądowi, by zostać oczyszczonym i urzeczywistnić podobieństwo do człowieka.

Pozyskuję prawdę i życie, kiedy wcielam słowa Boże w życie i wkraczam w rzeczywistość.

Świętym obowiązkiem ludzi jako istot stworzonych jest być posłusznymi Bogu i Go wielbić.

Pozyskuję Boże błogosławieństwa, ponosząc koszty na rzecz Boga i dążąc do prawdy.

Wypełniam swój obowiązek, wykonuję swoją misję, nauczam i składam świadectwo o Bogu.

Jeśli tylko zdobędę Bożą aprobatę, a On mnie pozyska, nie będę już niczego w życiu żałować.

Wstecz: 222 Ujrzałem piękno Boga

Dalej: 224 Z pełną determinacją będę wiernie zadowalać Boga

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

35 Wstańcie i tańczcie dla Boga

ⅠUsłyszeliśmy głos Bogai wznieśliśmy się przed Nim na ucztę.Jemy i pijemy słowa Boga, modlimy się do Niego,żyjąc w radości z Nim.Gdy...

43 Wszystko w rękach Boga

Rzekł raz Bóg te słowa:co mówi Bóg zawsze spełnia się i nie zmieni tego nikt.Słowa już raz dane i te wciąż niewypowiedziane,wszystkie...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce