297 Życie jest cenne

1

Bezkresne niebo, okazałe i wspaniałe, nieskończenie cudowne.

Och, ludzie, którzy żyjecie na tej ziemi, kogo powinniście słuchać i czcić?

Pełne tajemnic jest to, jak Bóg wszystko stworzył i wszystkim zarządza.

Wszędzie widać cudowność uczynków Boga.

Ruch wszystkich rzeczy we wszechświecie leży całkowicie w rękach Boga.

Błogosławieństwa i nieszczęścia, jakich człowiek doświadcza, nie wymkną się spod kontroli ręki Boga.

Życie przemija w jednej chwili, więc musimy zadbać o to, by nie było żadnego żalu w naszych duszach.

Życie człowieka będzie miało sens jedynie wtedy, gdy będzie znał i kochał Boga.

2

Wierząc w Boga od wielu lat, rozumiem prawdę i wreszcie znam wolę Bożą.

Pokój duszy bierze się z życia według słowa Bożego.

Kiedy się wzajemnie kochamy, nasze życie staje się coraz bogatsze.

Oddawanie czci Bogu w duchu i prawdzie przynosi radość oraz żywotność.

Dzięki sądowi rozumiem prawdę i rozpoznaję Bożą miłość.

Widziałem, że moje zepsucie jest tak dogłębne, że nawet nie zasługuję na miano człowieka.

Prawdy wyrażone przez Boga wskazują mi ścieżkę życia.

Szczerze kochając Boga, wreszcie urzeczywistniam sensowne życie.

3

Bóg, który ukazuje się w ciele, i działa, to życiowa szansa.

Największym zaszczytem jest doświadczać trudności i cierpienia, by być doskonalonym.

Poddaję się Jego sądowi, by zostać oczyszczonym i urzeczywistnić podobieństwo do człowieka.

Pozyskuję prawdę i życie, kiedy wcielam słowa Boże w życie i wkraczam w rzeczywistość.

Świętym obowiązkiem ludzi jako istot stworzonych jest być posłusznymi Bogu i Go wielbić.

Pozyskuję Boże błogosławieństwa, ponosząc koszty na rzecz Boga i dążąc do prawdy.

Wypełniam swój obowiązek, wykonuję swoją misję, nauczam i składam świadectwo o Bogu.

Jeśli tylko zdobędę Bożą aprobatę, a On mnie pozyska, nie będę już niczego w życiu żałować.

Wstecz: 296 Obyś zawsze był w moim sercu

Dalej: 298 Chcę być Bożym powiernikiem

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

155 Sposób na poznanie władzy Boga

Ⅰ Twoja wiedza o władzy Boga, mocy, tożsamości i istocie nie może mieć źródła w twej własnej wyobraźni. Odrzuć wyobraźnię, ale coś rób, nie...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce