Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

15 Perspektywy Królestwa są zawsze jak nowe

Szybkość

15 Perspektywy Królestwa są zawsze jak nowe

Poranny blask ze Wschodu lśni,

Zbawiciel powrócił do nas.

Iskra życia na nowo się tli,

zaczęło się życie królestwa.

Nastał świt, blask wokół lśni,

nadzieja tysiącleci spełniła się.

Dni cierpienia już za mną są,

bo minęły już czasy złe.

Bóg słowem żywi nas,

daje pokarm sercom.

Błogosławieństwo cieszy nas.

Szczęściem naszego pokolenia

jest powrót do Boga.

To wielka miłość Boża.

Któżby nie pragnął wielce

w Wieku Królestwa wspólnie żyć?

Któż nie zapragnąłby?

Któż nie zapragnąłby?

Przez sąd Boży

my, podbici

i przez Boga zbawieni,

szczerze składamy dzięki.

Składamy dzięki, wielbimy Go.

Zakwitły kwiaty, skowronek śpiewa.

Boży lud głosi Syna Człowieczego.

Świadczymy o Jego nadejściu

i o uczuciach mówimy swych.

Gorliwie modląc się, śpiewamy.

Padamy przed tronem Boga,

wielbiąc Go.

Świętujmy wszyscy razem,

bracia, siostry zza wielu mórz.

Bóg słowem żywi nas,

daje pokarm sercom.

Błogosławieństwo cieszy nas.

Szczęściem naszego pokolenia

jest powrót do Boga.

To wielka miłość Boża.

Któżby nie pragnął wielce

w Wieku Królestwa wspólnie żyć?

Któż nie zapragnąłby?

Któż nie zapragnąłby?

Przez sąd Boży

my, podbici

i przez Boga zbawieni,

szczerze składamy dzięki.

Wielbimy Go…

Bóg Wszechmogący, Chrystus,

przychodzi w ciele dokonać dzieła.

Wyraża prawdę, by sądzić ludzi,

obmywa, udoskonala swym słowem.

Któżby nie pragnął wielce

w Wieku Królestwa wspólnie żyć?

Któż nie zapragnąłby?

Któż nie zapragnąłby?

Przez sąd Boży

my, podbici

i przez Boga zbawieni,

szczerze składamy dzięki.

Składamy dzięki, wielbimy Go.

Składamy dzięki i wielbimy Go.

Brniemy dalej, ile sił,

walczymy z całej siły, by

nasz obowiązek spełniać wiernie

i wypełniać wolę Bożą.

Z duchem świętego Piotra,

z uporem, który nie kończy się,

żyjemy prawdziwie jako ludzie,

by wola Boża spełniała się.

Wstecz:Chrystus dni ostatecznych pojawia się na Wschodzie

Dalej:Sprawiedliwy, Wszechmogący i Praktyczny Bóg

Powiązane treści

 • Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej

  Ⅰ Bóg jest dziś w stanie pracować w taki sposób, bo Jego plan osiągnął ten poziom. On kocha ludzkość, dlatego ratuje ludzkość. Wykonuje pracę kierowa…

 • Spłacę Bożą miłość

  1 Przez wiele lat dryfowałem przez świat, zepsucie we mnie rosło. Dzięki Bogu wyrażającemu prawdy i zbawiającemu mnie powróciłem do Bożej rodziny. Prz…

 • Miłość Boga jest najrzeczywistsza

  Ⅰ Bóg podbija was, jakże wielkim jest to zbawieniem. Wszyscy pełni jesteście grzechu i rozwiązłości. Teraz przed obliczem Boga, co karci i sądzi, dost…

 • Pierwsi ludzie byli żyjącymi stworzeniami obdarzonymi duchem

  Ⅰ Na początku Bóg stworzył ludzkość. Powstał pierwszy człowiek – Adam. Bóg ukształtował go, dał mu iskrę życia i obudził wśród Bożej chwały. Potem stw…