902 Tożsamość i pozycja Samego Boga

Bóg to Ten, który panuje nad wszystkim,

Bóg to Ten, który wszystkim zarządza.

On dokonał stworzenia wszelkiego, kieruje wszystkim,

włada wszystkimi i wszystko zapewnia.

To Boża pozycja i Boża tożsamość.

Dla wszystkich Jego dzieł i stworzenia wszelkiego.

To On jest Stworzycielem i Panem wszystkiego.

To prawda o tym, czym On jest,

Jego tożsamość jest wyjątkowa pośród innych rzeczy.

Żadne stworzenie, czy to ludzkie, czy duchowe,

nie może podawać się za Boga,

stanąć w Jego pozycji, zastąpić Boga w żaden sposób, pod żadnym pretekstem.

Tylko On ma tę tożsamość,

ma tę moc i autorytet, może panować nad wszystkim,

jest to Jeden i Jedyny Bóg.

Bóg żyje pośród swego stworzenia,

przechadza się wśród niego.

Potrafi się wznieść wysoko nad wszystkim.

Lecz może się uniżyć, stając się człowiekiem z ciała,

zwykłym człowiekiem, z krwi oraz kości.

Spotyka się z ludźmi twarzą w twarz,

dzieli ich smutek i radości.

Jednocześnie

zarządza wszystkim, decyduje o losie wszystkiego

oraz kierunku, w którym zmierza.

Przeznaczenie i kierunek ludziom wyznacza.

Takiemu Bogu należne posłuszeństwo i uwielbienie.

Znać Go powinna każda żyjąca istota.

Bez względu na to, jakiej jesteś rasy

czy jakiego rodzaju człowiekiem,

ufaj Bogu, podążaj za Nim i czcij,

akceptuj Bożą zwierzchność i Jego plan dla twojego losu.

Wszystko, co żyje, każdy człowiek,

dokonać musi tego wyboru, dokonać tego wyboru,

jedynego, musi każdy człowiek, dokonać tego wyboru,

jedynego, musi każdy człowiek.


Adaptacja na podstawie: Sam Bóg, Jedyny X, w: Słowo, t. 2, O poznaniu Boga

Wstecz: 901 Dopóki nie opuścisz Boga

Dalej: 903 Boża władza jest wyjątkowa

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

296 Smutek skażonej ludzkości

ⅠCzłowiek kroczył przez wieki przy Bogu,ale nie wiedział, że panuje Bóg nad wszystkim,rządzi losem wszystkich istnień,porządkuje je i...

1018 Oznaki Bożego zwycięstwa

Człowiek wraca do swej pierwotnej postaci.Wypełnia swoje obowiązki, zna miejsce swe,przestrzega tego, co ustalił Bóg.Wówczas Bóg zyska...

137 Będę wiecznie kochać Boga

ⅠO Boże! Twe słowa z powrotemsprowadziły mnie do Ciebie.Przyjmuję ćwiczeniew Twoim królestwie w dzień i noc.Tyle bólu i prób, tak wiele...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze