Świadectwo wiary 2020 | „Tajemnica imion Boga” Teraz znam już nowe imię Boga

Świadectwo wiary 2020 | „Tajemnica imion Boga” Teraz znam już nowe imię Boga

1468 |19 października 2020

Główny bohater jest gorliwym chrześcijaninem, który mocno wierzy w ten werset Biblii: „I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4:12). Uważa, że jeśli tylko będzie stał przy imieniu Pana Jezusa, to wejdzie do królestwa niebieskiego, gdy Pan powróci. Pewnego dnia, całkiem bez uprzedzenia, jego żona mówi mu, że Bóg przyjął nowe imię w dniach ostatecznych. Główny bohater ma mętlik w głowie. Niedługo potem, podczas lektury Pisma Świętego, odkrywa, że w Starym Testamencie Bóg zwie się Jahwe, zaś w Nowym Testamencie – Jezus. Imię Boga naprawdę może się zmienić! Główny bohater zaczyna odrzucać własne pojęcia, aby poszukiwać prawdy, i ostatecznie udaje mu się pojąć tajemnicę imion Boga. Przyjmuje do swego serca nowe imię Boga, uczestnicząc tym samym w weselnej uczcie Baranka. Jaka jest zatem tajemnica, którą skrywają imiona Boga? Dowiedz się, w jaki sposób doświadcza jej główny bohater.

Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj