Film ewangeliczny | „Imię Boga się zmieniło?!” | fragment 1 | Czy imię Boga naprawdę jest niezmienne?

16 stycznia 2019

Duchowni i starsi członkowie społeczności religijnych często głoszą wiernym, że imię Pana Jezusa nigdy nie może się zmienić i że możemy zostać zbawieni jedynie polegając na imieniu Pana Jezusa. Czy taki pogląd jest zgodny prawdą? Bóg Jahwe powiedział: „Przede Mną nie został ukształtowany żaden Bóg ani nie będzie żadnego po Mnie. Ja, tak Ja, jestem Jahwe i oprócz Mnie nie ma wybawcy”. (Księga Izajasza 43:10-11). W Wieku Łaski Bóg wcielony przybrał imię „Jezus”. Bóg jest niezmienny, więc jak Jego imię może się zmienić? Ponadto Księga Objawienia zawiera proroctwo mówiące, że w dniach ostatecznych Bóg będzie miał nowe imię, więc o co w tym wszystkim chodzi? W tej kwestii wielu ludzi nie wie, co począć, lecz ten krótki film ukaże ci prawdę.

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze