Chrześcijański wideo | „Tajemnica Bożego imienia” Dlaczego Bóg zmienia imiona? (Dubbing PL)

15 listopada 2018

Od dwóch tysiącletni chrześcijanie zawsze wzywali i modlili się w imię Pana Jezusa, wierząc, że imię Boga zawsze będzie brzmiało „Jezus”. Jednak w Księdze Objawienia, rozdział 3, wers 12, przepowiedziano, że Pan przybierze nowe imię, gdy powróci. A zatem teraz, gdy Pan powrócił w dniach ostatecznych, czy nadal możemy nazywać go Jezusem? Jakie tajemnice skrywa imię Boga? Spektakl komediowy, Tajemnica Bożego imienia, za pomocą połączenia śpiewu i recytacji prowadzi nas ku zrozumieniu znaczenia faktu, że Bóg w różnych wiekach przybiera różne imiona.

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze