Słowo Boże na każdy dzień: Ukazanie się Boga i Jego dzieło | Fragment 50

17 października 2020

Od kiedy Bóg Wszechmogący – Władca Królestwa – ukazał się ludziom, zakres Boskiego zarządzania odsłonił się w pełni w całym wszechświecie. Nie tylko zauważono pojawienie się Boga w Chinach, ale także imię Boga Wszechmogącego stało się znane we wszystkich narodach i miejscach. Wszyscy wzywają to święte imię, na wszelkie sposoby dążą do łączności z Bogiem, próbując pojąć wolę Boga Wszechmogącego i służyć Mu we współpracy z kościołem. Oto cudowny sposób, w jaki działa Duch Święty.

Języki różnych narodów różnią się od siebie, ale Duch jest tylko jeden. Duch ten łączy kościoły w całym wszechświecie i jest absolutną jednością z Bogiem – nie ma między Nimi żadnej różnicy. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Duch Święty wzywa teraz ludzi, a Jego głos ich budzi. To głos miłosierdzia Bożego. Wszyscy oni wzywają święte imię Boga Wszechmogącego! Ludzie oddają też chwałę i śpiewają. W dziele Ducha Świętego nigdy nie może być żadnych odchyleń. Ludzie ci robią wszystko, by dalej kroczyć właściwą drogą. Nie wycofują się, a cuda piętrzą się jedne na drugich. Jest to coś, co zdaniem ludzi trudno sobie wyobrazić i o czym nie da się spekulować.

Bóg Wszechmogący jest Królem życia we wszechświecie! Zasiada na wspaniałym tronie i sądzi świat, panuje nad wszystkim, rządzi wszystkimi narodami, a wszystkie ludy klękają przed Nim, modlą się do Niego, zbliżają się do Niego i porozumiewają się z Nim. Bez względu na to, jak długo wierzycie w Boga, jak wysoki jest wasz status lub jak długi wasz staż, jeśli w swoich sercach sprzeciwiacie się Bogu, musicie zostać osądzeni i ukorzyć się przed Nim, wznosząc przepełnione bólem błaganie; w rzeczywistości zbieracie owoce własnych czynów. To zawodzenie jest odgłosem udręki w jeziorze ognia i siarki; jest wołaniem podczas chłostania żelazną laską Bożą; jest sądem przed tronem Chrystusa.

(Wypowiedzi Chrystusa na początku, rozdz. 8, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Wszystkie narody świata niosą świadectwo o imieniu Boga Wszechmogącego

Dano świadectwo o Bogu Wszechmogącym, Królu królestwa, więc Boży plan zarządzania objawił się w całym wszechświecie. O tym, że Bóg się ukazał zaświadczono w Chinach i wszystkich krajach. Wzywają Jego święte imię, szukają Go, by blisko Niego być, pojąć wolę Boga i służyć wspólnie w kościele. Duch Święty działa w ten cudowny sposób. Dano świadectwo o Bogu Wszechmogącym, Królu królestwa. O imieniu Boga Wszechmogącego zaświadczono we wszystkich krajach.

Języki narodów różnią się od siebie, lecz jest tylko jeden Duch, łącznik między kościołami, On i Bóg to jedno ponad wszelką wątpliwość. Duch Święty woła i budzi ludzi, jest to głos miłosierdzia Bożego. Wzywają imię Boga Wszechmogącego. Wychwalają śpiewem, Duch wykonuje swe dzieło zgodnie z planem. Wszyscy idą dobrą drogą. Nikt nie wycofuje się. Tyle dzieje się cudów, których człowiek nie potrafi sobie wyobrazić. Dano świadectwo o Bogu Wszechmogącym, Królu królestwa. O imieniu Boga Wszechmogącego zaświadczono we wszystkich krajach.

Bóg Wszechmogący jest Królem życia we wszechświecie! Zasiada na tronie chwały i sądzi cały świat. Rządzi wszystkimi narodami. Wszyscy są na klęczkach, modlą się i zbliżają do Niego. Nieważne jest, jak długo już wierzysz w Boga, nieważne, jak wysoki masz status, jaką pozycję, gdy w sercu sprzeciwiasz się Bogu, On musi cię osądzić. Upadniesz przed Nim, będziesz błagać w bólu. To są zaiste owoce twoich działań. To są jęki cierpienia w jeziorze ognia i siarki. Tak wołają karceni żelazną rózgą Boga. Oto jest sąd przed tronem Chrystusa. Dano świadectwo o Bogu Wszechmogącym, Królu królestwa. O imieniu Boga Wszechmogącego zaświadczono we wszystkich krajach. O imieniu Boga Wszechmogącego zaświadczono we wszystkich krajach.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze