Film ewangeliczny | „Imię Boga się zmieniło?!” | fragment 4 | Tylko przyjmując nowe imię Boże, dotrzymasz kroku Barankowi

16 stycznia 2019

Duchowni i starsi członkowie społeczności religijnych często głoszą wiernym, że Pan Jezus został przybity do krzyża za grzechy wszystkich ludzi oraz że człowiek został wykupiony od grzechu. Głoszą oni, że jeśli ktoś odejdzie od Pana Jezusa i uwierzy w Boga Wszechmogącego, będzie to równoznaczne ze zdradą Pana Jezusa i apostazją. Czy takie naprawdę są fakty? Kiedy Pan Jezus przybył poprzednio, by wypełnić swe dzieło, czy ci, którzy odeszli ze świątyni i poszli za Panem Jezusem, nie byli w ten sam sposób potępiani przez żydowskich faryzeuszy za zdradę Boga Jahwe? Zatem czy akceptacja nowego dzieła Bożego jest apostazją i zdradą Boga? A może ona oznacza dotrzymywanie kroku Barankowi i zdobywanie zbawienia Bożego? W tym krótkim filmie wspólnie zbadamy te kwestie.

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze