Słowo Boże na każdy dzień: Trzy etapy dzieła | Fragment 24

13 sierpnia 2020

Po wykonaniu dzieła Jahwe Jezus stał się ciałem, aby zrealizować Jego dzieło wśród ludzi. Jego praca nie została wykonana w odosobnieniu, lecz oparła się na dziele Jahwe. Była to praca na rzecz nowego wieku, po tym jak Bóg zakończył Wiek Prawa. Podobnie, po zakończeniu pracy Jezusa, Bóg kontynuował swoje dzieło na rzecz następnego wieku, ponieważ całe Boże zarządzanie zawsze postępuje do przodu. Mijający stary wiek zostanie zastąpiony przez nowy i kiedy stare dzieło zostanie ukończone, nowe dzieło będzie kontynuacją Bożego zarządzania. To wcielenie jest drugim wcieleniem Boga, następującym po zakończeniu pracy Jezusa. Oczywiście to wcielenie nie następuje niezależnie, lecz jest trzecim etapem dzieła po Wieku Prawa i Wieku Łaski. Każdy nowy etap dzieła Bożego zawsze wiąże się z nowym początkiem i nowym wiekiem. Wiąże się także z odpowiednimi zmianami w usposobieniu Boga, sposobie Jego działania, umiejscowieniu Jego dzieła oraz w Jego imieniu. Nic więc dziwnego, że trudno jest człowiekowi zaakceptować dzieło Boże w nowym wieku. Bez względu jednak na opór człowieka, Bóg zawsze kontynuuje swoje dzieło i zawsze prowadzi całą ludzkość do przodu. Przyjście Jezusa do świata człowieka rozpoczęło Wiek Łaski i zakończyło Wiek Prawa. W dniach ostatecznych Bóg ponownie stał się ciałem, i kiedy stał się ciałem, tym razem zakończył Wiek Łaski i rozpoczął Wiek Królestwa. Wszyscy, którzy przyjmą drugie wcielenie Boga, zostaną wprowadzeni w Wiek Królestwa i będą w stanie osobiście zaakceptować Boże przewodnictwo. Chociaż Jezus wykonał wiele pracy wśród ludzi, jedynie wypełnił dzieło odkupienia całej ludzkości i stał się ofiarą za grzech człowieka, ale nie wyzwolił go od całego zepsucia. Pełne uwolnienie człowieka od wpływu szatana wymagało nie tylko przyjęcia przez Jezusa grzechów człowieka jako ofiary za grzechy, ale także wymagało od Boga, aby dokonał większego dzieła, by całkowicie uwolnić człowieka od jego usposobienia, które zepsuł szatan. I tak, kiedy grzechy człowieka zostały mu przebaczone, Bóg powrócił w ciele, aby wprowadzić człowieka w nowy wiek, i rozpoczął dzieło karcenia i osądzania, które wynosi człowieka do wyższej sfery. Wszyscy ci, którzy podporządkują się Jego panowaniu, posiądą wyższą prawdę oraz otrzymają większe błogosławieństwa. Będą prawdziwie żyć w świetle oraz zyskają prawdę, drogę i życie.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele

Chrystus dni ostatecznych rozpoczął Wiek Królestwa

Gdy Jezus przyszedł na ziemię, zakończył Wiek Prawa i rozpoczął Wiek Łaski. W dniach ostatecznych ciałem znowu stał się Bóg, zakończył Wiek Łaski i rozpoczął Wiek Królestwa. Ci, co przyjmują drugie wcielenie Boga, wstąpią w Wiek Królestwa i przyjmą przewodnictwo Boga. Po wybaczeniu ludzkich grzechów Bóg powrócił do ciała, by wprowadzić człowieka w wiek nowy. Zaczął dzieło osądzania, by wieść ludzi do wyższego królestwa. Wyższa prawda i błogosławieństwa są dla tych, którzy się poddają, oni będą żyć w świetle. Zyskają prawdę, drogę i życie.

Jezus wiele zdziałał wśród ludzi. Odkupienie całej ludzkości było Jego jedynym dziełem. Stał się ofiarą za grzechy ludzi, jednak nie oczyścił człowieka z jego zepsutego usposobienia. By zbawić człowieka od szatana, Jezus wziął na siebie grzechy ludzi, lecz większe Boże dzieło wymagało, by uwolnić człowieka od zepsucia. Po wybaczeniu ludzkich grzechów Bóg powrócił do ciała, by wprowadzić człowieka w wiek nowy. Zaczął dzieło osądzania, by wieść ludzi do wyższego królestwa. Wyższa prawda i błogosławieństwa są dla tych, którzy się poddają, oni będą żyć w świetle. Zyskają prawdę, drogę i życie.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze