Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

574 Odrzuć cielesność, aby ujrzeć piękno Boga

Szybkość

574 Odrzuć cielesność, aby ujrzeć piękno Boga

Jeśli to prawda, że kochasz Boga,

jeśli nie ulegasz ciału,

zobaczysz, że to, co czyni Bóg

tak słuszne i tak dobre jest.

Gdy bunt twój przeklina

i osądza twą nieprawość,

to słuszne i zasadne jest.

Bóg wzmocni cię wśród trudów dyscypliną i karceniem.

A to zmusi cię, byś stanął

przed obliczem Boga twego.

Dostrzeżesz piękno czynów Jego

i że bólu nie ma wiele.

Poczujesz wtedy całe piękno Boga.

Musisz się zbuntować przeciw ciału, nie możesz ulegać mu.

Musisz postanowić tak: „Rodzina i perspektywy –

wszystko to nieważne,

w sercu mym jest tylko Bóg.

Muszę starać się zadowolić Go,

nie mogę ulec ciału”.

Gdy poddasz się słabościom ciała,

powiesz, że Bóg posuwa się za daleko,

będziesz czuć ból nieustannie,

a smutek wszędzie znajdzie cię.

Dzieła Boga nie zrozumiesz,

współczucia nie dostrzeżesz

dla trudów i dla słabości ludzi.

Smutny będziesz i samotny,

jakby ból był niezasłużony.

Będziesz krzyczał, będziesz skarżył się.

Musisz się zbuntować przeciw ciału, nie możesz ulegać mu.

Musisz postanowić tak: „Rodzina i perspektywy –

wszystko to nieważne,

w sercu mym jest tylko Bóg.

Muszę starać się zadowolić Go,

nie mogę ulec ciału”.

Im bardziej ulegasz słabościom ciała,

tym bardziej czujesz, że Bóg posuwa się za daleko,

aż dziełu Boga zaprzeczysz,

sprzeciwisz się swemu Bogu,

przepełniony swym nieposłuszeństwem.

Musisz się zbuntować przeciw ciału, nie możesz ulegać mu.

Musisz postanowić tak: „Rodzina i perspektywy –

wszystko to nieważne,

w sercu mym jest tylko Bóg.

Muszę starać się zadowolić Go,

nie mogę ulec ciału”.

Na podstawie rozdziału

„Tylko przez umiłowanie Boga możliwa jest prawdziwa wiara w Boga”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Gdzie są Twoje wyrazy lojalności wobec Boga?

Dalej:Nikt nie jest w stanie zgłębić żródła słów Boga

Powiązane treści

 • Głównym celem wcielenia Boga jest wyrażenie Jego słowa

  Ⅰ Dziś człowiekowi brakuje wiedzy o praktycznym Bogu i znaczeniu wcielenia. Poprzez dzieło i słowa Boga w ciele ludzie widzą, że Boży Duch jest głębok…

 • Świadectwo życia

  Ⅰ Pewnego dnia mogę zostać schwytany i być prześladowany za niesienie świadectwa o Bogu, to cierpienie jest dla dobra sprawiedliwości, co wiem w głę…

 • Postawa Boga wobec człowieka

  Ⅰ Gdy ludzie obrażają Boga, ześle On na takich ludzi swój gniew, chyba że wyrażą szczerą skruchę. Jeśli wciąż będą stawiać opór Mu, Jego gniew nie ust…

 • Chrystus wyraża to, czym jest Duch

  Ⅰ Bóg wcielony zna człowieka, odkrywa każdy ludzki czyn, zna zepsute usposobienie ludzi, wie, gdy nieposłuszni są. Choć nie mieszka wśród doczesnych, …