890 Istotą Chrystusa jest miłość

Dla ludzi istotą Chrystusa jest miłość; dla tych, którzy za Nim podążają, jest to miłość nieograniczona. Gdyby nie posiadał On miłości czy miłosierdzia, ludzie wciąż nie byliby w stanie za Nim podążać za. W dziele Boga wobec ludzkości w czasie Jego wcielenia Jego najbardziej oczywistą i najważniejszą istotą jest miłość; jest to nieskończona tolerancja. Wyobrażacie sobie, że „Jeśli Bóg chce kogoś zniszczyć, zrobi to, a jeśli kogoś nienawidzi, to ukarze go, przeklnie, osądzi i skarci tę osobę; Bóg jest niezwykle surowy! Jeśli będzie zły na ludzi, to będą oni trząść się ze strachu i nie będą mogli stanąć przed Nim”. Jest to jednak nieprawda; jest to tylko jeden ze sposobów, w jakie wyraża się Boże usposobienie. Ostatecznie, Jego ostatecznym celem jest wciąż zbawienie. Jego miłość przenika wszystkie objawienia Jego usposobienia.

Wykonując dzieło w ciele, miłość jest tą rzeczą, którą Bóg objawia ludziom w najwyższym stopniu. Czym jest cierpliwość? Cierpliwość jest okazywaniem litości, ponieważ wewnątrz znajduje się miłość, której celem jest wciąż zbawienie ludzi. Bóg może litować się nad ludźmi, ponieważ ma dla nich miłość. Gdyby Bóg miał w sobie tylko nienawiść i wściekłość, i jedynie sądziłby i karcił, a nie byłoby w tym żadnej miłości, sytuacja byłaby inna, niż teraz widzicie i spadłoby na was, ludzi, nieszczęście. Czy Bóg dałby wam prawdę? Gdyby ludzie zostali przeklęci po tym, jak zostali skarceni i osądzeni, wówczas byliby całkowicie skończeni. Jak zatem miałaby wciąż istnieć dzisiejsza ludzkość? Nienawiść, gniew i sprawiedliwość Boga wszystkie są wyrażane z założeniem zbawienia tej grupy ludzi. Usposobienie to zawiera także miłość i miłosierdzie, jak również ogromną cierpliwość. Owa nienawiść wyraża brak innego wyboru, obejmuje ona nieskończoną Bożą troskę o ludzkość i oczekiwanie na nią!

Nienawiść Boga jest wymierzona w skażenie ludzkości; jest ona wymierzona w buntowniczość i grzechy ludzkości; jest ona jednostronna i została ustanowiona na fundamencie miłości. Nienawiść może być tylko tam, gdzie jest miłość. Nienawiść Boga do ludzkości różni się od Jego nienawiści do szatana, ponieważ Bóg zbawia ludzi, a nie zbawia szatana. Sprawiedliwe usposobienie Boga zawsze istniało; Od samego początku miał gniew, sprawiedliwość i sąd. Nie powstały po prostu w chwili, gdy skierował je do ludzkości. W rzeczywistości, bez względu na to, czy Bóg jest sprawiedliwy, majestatyczny czy gniewny, całe dzieło, które wykonuje dla zbawienia ludzkości, wynika z miłości. Nie chodzi o to, ile; w stu procentach to miłość. Troszkę mniej, a ludzie nie zostaliby zbawieni. Bóg poświęca całą swoją miłość ludziom.

Adaptacja na podstawie: Istotą Chrystusa jest miłość, w: Słowo, t. 3, Rozmowy Chrystusa dni ostatecznych

Wstecz: 889 Skoro Bóg zbawia człowieka, zbawi go w pełni

Dalej: 891 Bóg najbardziej troszczy się o tych, których zbawi

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze