60 Boży sprawiedliwy sąd ostateczny klasyfikuje ludzkość

I

W ostatecznym dziele zakończenia wieku,

Bóg w swym usposobieniu karci,

ujawnia całą niesprawiedliwość

i jawnie sądzi wszystkich ludzi,

doskonaląc tych,

którzy prawdziwie Go miłują.

To usposobienie może zakończyć wiek.

Nadeszły dni ostateczne,

całe stworzenie zostanie

sklasyfikowane według natury i rodzaju.

To jest moment, w którym Bóg ukazuje

los i przeznaczenie całej ludzkości.

Bez sądu nieposłuszeństwo i niesprawiedliwość

ludzi nie mogą zostać obnażone.


Tylko przez karcenie i sąd

ujawni się los stworzenia

i cała prawda o człowieku wyjdzie na jaw.

Zło będzie ze złem, dobro z dobrem.

Zło zostanie ukarane, dobro nagrodzone.

Ludzie będą sklasyfikowani według rodzaju,

zostaną poddani władzy Boga.


II

Zepsucie ludzi osiągnęło swoje apogeum,

ich nieposłuszeństwo jest tak wielkie.

Tylko Bóg w swoim sprawiedliwym

usposobieniu poprzez sąd i karcenie

może zmienić ludzi, uczynić ich pełnymi,

obnażyć zło i ukarać niesprawiedliwych.

To usposobienie wskazuje na znaczenie wieku.

Bóg ujawnia swe usposobienie

przez wzgląd na dzieło

w każdym nowym wieku,

i nie jest to przypadek pozbawiony sensu.


Tylko przez karcenie i sąd

ujawni się los stworzenia

i cała prawda o człowieku wyjdzie na jaw.

Zło będzie ze złem, dobro z dobrem.

Zło zostanie ukarane, dobro nagrodzone.

Ludzie będą sklasyfikowani według rodzaju,

zostaną poddani władzy Boga.


III

Gdyby w dniach ostatecznych,

gdy ujawnia się los człowieka,

Bóg wciąż okazywał współczucie i miłość,

nie osądzając, lecz tolerancyjnie

wybaczając ludziom,

niezależnie od tego,

jak wielkie byłyby ich grzechy,

to kiedy skończyłby się Jego plan zarządzania

i kiedy człowieka spotkałby zasłużony los?


Tylko przez karcenie i sąd

ujawni się los stworzenia

i cała prawda o człowieku wyjdzie na jaw.

Zło będzie ze złem, dobro z dobrem.

Zło zostanie ukarane, dobro nagrodzone.

Ludzie będą sklasyfikowani według rodzaju,

zostaną poddani władzy Boga.


Tylko sprawiedliwy sąd

może sklasyfikować ludzi według rodzaju,

i wprowadzić ich do nowego królestwa.

Sprawiedliwe usposobienie Boga

doprowadzi zatem ten cały wiek do końca.


Adaptacja na podstawie: Wizja dzieła Bożego (3), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 59 Dzieło sądu i karcenia sięga głębiej niż dzieło odkupienia

Dalej: 61 Znaczenie Bożego dzieła osądzania w dniach ostatecznych

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

210 Jak szukać śladów Boga

ⅠSkoro szukamy śladów Boga,musimy szukać, szukać Jego woli,szukać Bożych słów i wypowiedzi Boga,szukać Bożych słów i wypowiedzi Boga.Bo...

610 Naśladujcie Pana Jezusa

ⅠJezus wypełnił misję Boga,dzieło odkupienia wszystkich ludzi,oddając swoje troski Bożej wolibez egoistycznych celów i planów.Na pierwszym...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze