61 Zachęta Bożej miłości

Wykonując swój obowiązek w Bożej rodzinie,

doświadczyłem wielkiej Bożej miłości.

Tutejsza troska moich braci i sióstr

przewyższa wszystkie uczucia moich rodziców.

Spotykając się i dzieląc świadectwami o Bożej miłości,

wszyscy ronimy łzy prawdziwego wzruszenia.

Omawianie prawdy oraz wzajemna pomoc

i wsparcie zaopatrują nas wszystkich.

Gdy czytam Boże słowa i żyję przed Jego obliczem,

moje serce jest odprężone i wypełnione światłem.

Dążę do kochania Boga, wykonywania swojego obowiązku

i urzeczywistniania życia pełnego znaczenia.

Wszystko, czym się dzisiaj raduję,

zawdzięczam Bożej łasce i błogosławieństwom.

Jego miłość mnie zachęca, by Go kochać i zadowalać.

Będę zawsze posłuszny Bogu

i będę odpłacać się za Jego miłość do mnie.

Ze swoją skażoną naturą człowiek opiera się Bogu.

Przeszedłszy sąd Bożych słów, widzę prawdę o moim skażeniu:

jestem dumny, przebiegły i brak mi człowieczeństwa.

Poprzez odrzucenie cielesności i praktykowanie prawdy,

moje skażenie zostaje obmyte.

Boże słowa podlewają i karmią nas każdego dnia.

Żyjąc Jego słowami, raduję się Jego miłością.

Gdy praktykuję prawdę oraz idę za Bogiem,

ścieżka staje się tym jaśniejsza, im dalej docieram.

Dążę do kochania Boga, wykonywania swojego obowiązku

i urzeczywistniania życia pełnego znaczenia.

Wszystko, czym się dzisiaj raduję,

zawdzięczam Bożej łasce i błogosławieństwom.

Jego miłość mnie zachęca, by Go kochać i zadowalać.

Będę zawsze posłuszny Bogu

i będę odpłacać się za Jego miłość do mnie.

Prześladowania ze strony rządu tylko

wzmocniły moją wolę podążania za Bogiem.

Pomimo ucisku i trudności,

miłość Wszechmogącego Boga mnie dopinguje.

Gdy już nie zagraża mi niebezpieczeństwo polowania, widzę moc Boga.

Porzucam szatana, zawsze kocham Boga.

Poczułem Bożą miłość, jest tak prawdziwa i realna.

Bóg jest sprawiedliwy, święty, godzien chwały.

Wszystko, czym się dzisiaj raduję,

zawdzięczam Bożej łasce i błogosławieństwom.

Jego miłość mnie zachęca, by Go kochać i zadowalać.

Będę zawsze posłuszny Bogu

i będę odpłacać się za Jego miłość do mnie.

Wstecz: 59 Bycie panną mądrą to przyjmowanie prawdy

Dalej: 62 Wyciszam się przed Bogiem

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

152 Pieśń o słodkiej miłości

ⅠW moim sercu skrywa się Twoja miłość.Która zbliża mnie do Ciebie w najmilszy sposób.Praca w służbie Twemu sercu uczyniła me serce...

657 Próby wymagają wiary

ⅠW obliczu prób ludzie słabi są, negatywne uczucia żywią.Nie widzą jasno, czego chce Bóg,ani najlepszej ścieżki praktyki.Lecz musisz...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze