61 Zachęta Bożej miłości

Wykonując swój obowiązek w Bożej rodzinie,

doświadczyłem wielkiej Bożej miłości.

Tutejsza troska moich braci i sióstr

przewyższa wszystkie uczucia moich rodziców.

Spotykając się i dzieląc świadectwami o Bożej miłości,

wszyscy ronimy łzy prawdziwego wzruszenia.

Omawianie prawdy oraz wzajemna pomoc

i wsparcie zaopatrują nas wszystkich.

Gdy czytam Boże słowa i żyję przed Jego obliczem,

moje serce jest odprężone i wypełnione światłem.

Dążę do kochania Boga, wykonywania swojego obowiązku

i urzeczywistniania życia pełnego znaczenia.

Wszystko, czym się dzisiaj raduję,

zawdzięczam Bożej łasce i błogosławieństwom.

Jego miłość mnie zachęca, by Go kochać i zadowalać.

Będę zawsze posłuszny Bogu

i będę odpłacać się za Jego miłość do mnie.

Ze swoją skażoną naturą człowiek opiera się Bogu.

Przeszedłszy sąd Bożych słów, widzę prawdę o moim skażeniu:

jestem dumny, przebiegły i brak mi człowieczeństwa.

Poprzez odrzucenie cielesności i praktykowanie prawdy,

moje skażenie zostaje obmyte.

Boże słowa podlewają i karmią nas każdego dnia.

Żyjąc Jego słowami, raduję się Jego miłością.

Gdy praktykuję prawdę oraz idę za Bogiem,

ścieżka staje się tym jaśniejsza, im dalej docieram.

Dążę do kochania Boga, wykonywania swojego obowiązku

i urzeczywistniania życia pełnego znaczenia.

Wszystko, czym się dzisiaj raduję,

zawdzięczam Bożej łasce i błogosławieństwom.

Jego miłość mnie zachęca, by Go kochać i zadowalać.

Będę zawsze posłuszny Bogu

i będę odpłacać się za Jego miłość do mnie.

Prześladowania ze strony rządu tylko

wzmocniły moją wolę podążania za Bogiem.

Pomimo ucisku i trudności,

miłość Wszechmogącego Boga mnie dopinguje.

Gdy już nie zagraża mi niebezpieczeństwo polowania, widzę moc Boga.

Porzucam szatana, zawsze kocham Boga.

Poczułem Bożą miłość, jest tak prawdziwa i realna.

Bóg jest sprawiedliwy, święty, godzien chwały.

Wszystko, czym się dzisiaj raduję,

zawdzięczam Bożej łasce i błogosławieństwom.

Jego miłość mnie zachęca, by Go kochać i zadowalać.

Będę zawsze posłuszny Bogu

i będę odpłacać się za Jego miłość do mnie.

Wstecz: 59 Bycie panną mądrą to przyjmowanie prawdy

Dalej: 62 Wyciszam się przed Bogiem

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

610 Naśladujcie Pana Jezusa

ⅠJezus wypełnił misję Boga,dzieło odkupienia wszystkich ludzi,oddając swoje troski Bożej wolibez egoistycznych celów i planów.Na pierwszym...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce